Rapportage februari 2016: zijn actuele angsten gerechtvaardigd?

2016-02.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -1,4% (jan-feb: -7,0%)
  • Aandelenbeurs AEX: -0,9% (jan-feb: -3,3%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,8% (jan-feb: +2,4%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,9% (jan-feb: -3,3%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -0,5% (jan-feb: -5,1%)

Zijn actuele angsten gerechtvaardigd?

De nerveuze start van het jaar was ook in februari nadrukkelijk aanwezig. De MSCI wereldindex stond op 11 februari op een verlies van -10% om de maand af te sluiten met -1,4%. De AEX dook zelfs even naar -11% maar verloor uiteindelijk slechts -0,9%. De vraag naar schuldpapier was groot en de Europese leningenmarkt steeg daardoor met +0,8%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig verlies geleden van -0,9%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam af met -0,5%.

De aandelenmarkten kregen behoorlijke tikken aan het begin van het jaar. Wereldwijd vrezen beleggers dat het begin is ingezet van een nieuwe, langdurige neerwaartse spiraal. Zijn deze angsten gerechtvaardigd?

De focus van beleggers wordt duidelijk bepaald door de vertraging van de wereldeconomie en dan vooral door zorgen om de Chinese groei. De sterke daling van de grondstoffenprijzen wordt gezien als indicatief voor neerwaartse bijstelling van de groei. Capvest Masters (o.a. Lilian Co, Barry Norris, Adrian Owens, Thomas de Saint Seine en Hendrik Leber) onderkennen de tegenwind, maar zijn niet bang voor een crash in China met een wereldwijde recessie tot gevolg. De jaren van dubbelcijferige Chinese groei zijn voorbij, maar het groeipotentieel op lange termijn blijft aanzienlijk hoger dan die van het Westen. De risicohouding van Capvest Masters wordt marginaal defensiever, hetgeen de Capvest Masters Barometer ook laat zien.

Als angst regeert op de markt, dan is de vlucht naar defensieve beleggingen niet verrassend. Aan de ene kant kon goudspecialist Georges Lequime maximaal profiteren van de stijging van de goudprijs met +10%. Het goudmijnfonds van Lequime behaalde zelfs een rendement van +41%. Aan de andere kant schoten de koersen van obligaties omhoog en daalden rentevergoedingen nog eens met gemiddeld 0,2% per jaar. Aangezien wij obligaties grotendeels hebben verkocht, is deze koersstijging aan ons voorbij gegaan. We troosten ons met de wetenschap dat de rendement/risico verhoudingen van schuldpapier nóg onaantrekkelijker zijn geworden.

Binnen aandelenbeleggingen leidde de angst tot koersschommelingen op met name sectorniveau. Defensieve sectoren zoals telecom, gezondheid en consumptiegoederen waren sterk in trek. Daarentegen verkochten beleggers sectoren die als risicovol bestempeld worden zoals (automobiel) industrie, financiële dienstverlening en IT. Individuele bedrijfsresultaten werden volledig buiten beschouwing gelaten. De marktneutrale strategieën binnen het defensief belegd vermogen hadden last van deze door angst ‘verblinde’ aan- en verkoopdrift. Zo’n scherpe sectorrotatie zagen we ook in april 2014 en hield toen een paar maanden stand. De rotatie was toen en nu wel de reden waardoor het Capvest Masters Fund Defensief tijdelijk meer onder druk stond/staat dan het Capvest Masters Fund Offensief.

Tenslotte hebben wij in februari afscheid genomen van Miles Geldard en is nieuwe Capvest Master Loïc Cadiou toegevoegd aan de fondsportefeuilles.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Martijn Brans