Nieuwe Capvest Master Loïc Cadiou

Meeting Loic Cadiou en Martijn Brans - september 2015 - H2O kantoor Londen

Meeting Loic Cadiou en Martijn Brans - september 2015 - H2O kantoor Londen

In februari verwelkomen wij Capvest Master Loïc Cadiou. Zijn fonds H2O Allegro wordt ingezet binnen het defensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Cadiou vervangt Miles Geldard voor het Capvest Masters Fund Defensief waarvan we deze maand afscheid hebben genomen. Voor het Capvest Masters Fund Offensief wordt het fonds van Cadiou als extra beleggingsstrategie toegevoegd.

Cadiou is een obligatiespecialist met een sterke basis binnen statistische en macro economische analyses. Zoals bekend, zijn wij van mening dat een klassieke ‘buy and hold’ strategie met de huidige lage rentes niet voldoende zal zijn om kapitaal in stand te houden. Cadiou beschikt over een flexibel beleggingsmandaat en maakt daar als econometrist actief gebruik van. Hij kan zich richten op relatieve waardeverschillen van alle mogelijke obligaties uit westerse en opkomende landen en verschillende marktsegmenten.

Cadiou is medio 2014 op onze radar gekomen via de databases van het Engelse Citywire. Sindsdien hebben we een aantal keren contact met elkaar gehad en gegevens uitgewisseld aangaande zijn beleggingsfonds, positionering en strategie. Cadiou komt sympathiek, rustig over en maakt en ‘wakkere’ indruk door zijn veelal direct inhoudelijk reacties op de gestelde vragen. Hij gaf zelf aan dat de bovengemiddelde prestaties van zijn fonds vooral een teamprestatie is en niet expliciet aan zijn persoonlijke handelen is toe te wijzen. Wij zijn echter wel vooral gericht op Cadiou aangezien híj de strategische koers uitstippelt en heel specifieke kennis en ervaring inbrengt.

Sinds begin van het jaar staan de fondsprestaties van Cadiou sterk onder druk. Zoals uit onderstaande figuur blijkt, is het vanaf november 2015 tot heden de zwakste periode sinds fondsoprichting. Cadiou hebben we deze week om een persoonlijke toelichting gevraagd. Hij gaf aan dat toegenomen zorgen over de globale economie, de verhoogde angst voor een recessie en deflatie hem parten spelen. Cadiou zet in op een tegengesteld scenario, een situatie van reflatie. In dat geval sterkt de economie juist aan door centrale ingrepen zoals het vergroten van de geldhoeveelheid en actieve belastingverlagingen.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Cadiou voorziet dat een hoge volatiliteit op korte termijn onvermijdelijk is. Tegelijkertijd zijn Cadiou en zijn team niet bang dat de markt structureel wordt aangetast. Vanuit risicomanagement zien zij geen reden om de fondsposities drastisch te wijzigen. Voor ons biedt deze recente correctie een aantrekkelijk instapmoment om relatief goedkoop participaties van het fonds van Cadiou aan te kopen.

h2o.png

De globale macro strategie van Cadiou biedt een goede aanvulling voor de diversificatie van het defensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met positieve resultaten. Voor een nadere kennismaking met Loïc Cadiou en zijn strategie verwijzen we u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W.Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans