Afscheid van Capvest Master Miles Geldard

Miles.png

Deze maand hebben wij het Jupiter Strategic Total Return Fund en het Jupiter Global Convertibles Fund van Capvest Master Miles Geldard verkocht. De fondsen maakten onderdeel uit van het defensief belegd vermogen binnen beide Capvest Masters Funds. De verkoopredenen zijn deels terug te voeren op tegenvallende prestaties. Vooral beperkte rendementsverwachtingen en de beschikbaarheid van een beter alternatief hebben de doorslag gegeven.

Tegenvallende resultaten

Sinds aanvang van investeren in november 2011 tot verkoop van het Strategic Total Return Fund heeft Miles Geldard een rendement van +3% behaald. Geldard heeft met name in 2015 zwakke resultaten laten zien. Dit is met name terug te voeren op zijn relatief hoge blootstelling aan obligatiemarkten. De rentedalingen zijn in april 2015 min of meer tot stilstand gekomen en dat heeft de fondsresultaten van Geldard direct onder druk gezet. Voor een manager met een globaal flexibel mandaat heeft hij naar ons inzicht te weinig gebruik gemaakt van de aanwezige handelsvrijheid. Binnen de groep beleggingsstrategieën met een globale macro-economische focus zijn er geschiktere alternatieven voor handen.

Miles2.png

Met het andere fonds, Jupiter Global Convertible Fund, heeft Geldard sinds aanvang investering in december 2013 tot verkoop +1% rendement behaald. Hiermee loopt hij in lijn met de gemiddelde rendementen die zijn behaald op de markt voor converteerbare obligaties.

Miles3.png

Voor de markt van converteerbare obligaties geldt een vergelijkbaar toekomstperspectief als die voor de obligatiemarkt. Door de aanhoudend lage rente zijn de rendementsverwachtingen voor converteerbare obligaties ook neerwaarts bijgesteld. De risico- rendementsverhouding van andere beleggingsstrategieën zijn inmiddels aantrekkelijker geworden.

Herbeleggingen vrijgekomen fondskapitaal

Het vrijgekomen fondskapitaal van Geldard wordt direct geherinvesteerd in het H2O Allegro Fund van nieuwe Capvest Master Loïc Cadiou. Voor een nadere kennismaking verwijzen we naar het betreffende nieuwsbericht.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans