Rapportage januari 2016: geen januari-effect

2016-01.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -5,7%
  • Aandelenbeurs AEX: -2,4%
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,5%
  • Capvest Masters Fund Defensief: -2,5%
  • Capvest Masters Fund Offensief: -4,7%

Geen januari-effect

Het januari-effect (een hogere beurs in de eerste maand van het jaar door toevloed van nieuw geld) hebben we dit jaar zeker niet gezien. Sterker, dit keer had januari een flink dalende beurs. De MSCI wereldindex verloor -5,7% en de AEX -2,4%. De Europese leningenmarkt steeg met +1,5% door een daling van de rentetarieven van gemiddeld 0,3% per jaar. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een verlies geleden van -2,5%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam af met -4,7%.

Belangrijkste oorzaak van de onrust op de markten? Alweer bezorgdheid over de duurzaamheid en het traject van de Chinese economische groei. Kort gezegd, sloeg de onrust ook door naar zorgen over de wereldwijde groei. Alleen op de obligatiemarkten was een positief resultaat te halen door een van de laatste rentedalingen voor de nullijn wordt bereikt. Slechts 4 van de 31 Capvest Masters hebben afgelopen maand een positief rendement kunnen behalen. Dat is een zeldzaamheid.

De Chinese beurzen gingen met -16% het sterkst in het rood. Onze China specialisten Lilian Co en Martin Lau hebben binnen de Capvest portefeuilles de grootste verliezen geleden met maandrendementen van -12%. Ondanks de onrust blijven beide fondsmanagers volledig geïnvesteerd. Co heeft ten opzichte van Lau het ruimste mandaat om de markt op korte termijn de rug toe te keren. In 2008 en 2011 heeft ze daar wel voor gekozen, maar nu bewust niet.

In de ‘conference call’ van januari stelt Co opnieuw dat de Chinese economie zich in een cruciale transitiefase bevindt en dat gaat onvermijdelijk met horten en stoten. Traditionele groeimotoren zijn stilgevallen of vertraagd, maar die worden overgenomen door nieuwe groeimotoren. Zij gaat uit van een economische groei van ruim 6% voor 2016, maar heeft zelfs meer dan 10% groeiverwachtingen voor consumptie, gezondheid en de IT sector. Zowel Co als Lau hebben ruim 50% geïnvesteerd in deze drie sectoren.

De Capvest Masters Barometer, die de risicobereidheid van onze fondsmanagers aangeeft, is in januari opnieuw licht gedaald. De barometerstanden lopen vanaf medio 2015 in kleine stapjes terug. Het belang van het defensief belegd vermogen is de afgelopen zes maanden binnen beide fondsen gradueel toegenomen met 3 tot 4%. Dat betekent dat de portefeuilles langzaamaan meer richting een neutrale risicohouding zijn opgeschoven.

Op 27 en 28 januari jl. hebben wij tijdens het jaarlijkse internationale fondscongres in Mannheim zes van onze Capvest Masters gesproken. Deze ontmoetingen bieden altijd een goede gelegenheid om visies en posities uit te vragen. Daarnaast hebben wij een aantal aanknopingspunten voor nieuwe strategieën en investeringsideeën opgepikt en uitgediept. In de loop van de komende maand kunt u dan ook een nieuwe Capvest Master tegemoet zien. Een nadere toelichting van de transactie volgt in een nieuwsbericht.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans