Rapportage september 2016: Onveranderd speelveld

Meeting met Capvest Master en Latijns Amerika specialist Will Landers 

Meeting met Capvest Master en Latijns Amerika specialist Will Landers 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -0,5% (jan-sep: +0,3%)
  • Aandelenbeurs AEX: -0,5% (jan-sep: +2,4%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,1% (jan-sep: +5,9%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-sep: -0,5%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,9% (jan-sep: +1,1%)

Onveranderd speelveld

September was een relatief rustige maand voor de financiële markten. De MSCI wereldindex en de AEX daalden beiden licht met -0,5%. De Europese obligatiemarkt bleek vrij stabiel met +0,1%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,6%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +0,9%.

Deze maand kwam het grootste nieuws weer van de centrale bankiers. De FED heeft besloten de rente vooralsnog niet te verhogen. De Japanse centrale bank gaat wederom een stap verder met stimuleringsmaatregelen, die als doel hebben de tienjaars rente op 0% te houden. Tot slot is de centrale bank van Engeland op 27 september gestart met het opkopen van bedrijfsobligaties ter waarde van £10 miljard in de komende 18 maanden.

De licht offensieve investeringshouding van de Capvest Masters is vrijwel gelijk gebleven, zoals blijkt uit de Capvest Masters Barometer. Belangrijkste reden is dat er nog steeds geen structurele veranderingen hebben plaatsgevonden in het krachtenveld van de centrale bankiers én de financiële markten. Afgelopen maand is de verhouding offensief en defensief belegd vermogen dan ook niet substantieel gewijzigd.

Er heeft wel een transactie plaatsgevonden binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. De posities van Gerald Kichler zijn verkocht door zijn vertrek als fondsmanager. Het vrijgekomen fondskapitaal is herbelegd in het StarCap Priamos Fund van nieuwe Capvest Master Norbert Keimling. Een nadere toelichting op de transactie kunt u lezen in het nieuwsbericht.

Naast een gesprek met nieuwe Capvest Master Norbert Keimling, hebben we deze maand ook gesproken met Christoph Bruns en Will Landers. Bruns is en blijft structureel optimistisch over de aandelenmarkt in het algemeen en Europa in het bijzonder. Vanuit zijn kantoor in Chicago (VS) investeert hij momenteel slechts 8% in Amerika en maar liefst 33% in de Duitse aandelenmarkt.

Tijdens een 1 op 1 lunch heeft Landers zijn investeringskansen uitgebreid toegelicht. Opvallend was zijn bespiegeling op de politiek-economische situatie in Latijns-Amerika. Daar waar het populisme in Europa en Amerika steeds meer voeten aan de grond krijgt, nemen regeringen van bijv. Brazilië en Argentinië duidelijk afstand van populistische politiek. Het heeft deze landen richting recessie gedreven. De huidige regeringen hebben een sterk mandaat om noodzakelijke hervormingen in gang te zetten. De positie van Landers hebben wij medio vorig jaar teruggebracht. Vooralsnog voelen we ons daar comfortabel bij. Zodra zichtbaar wordt dat de binnenlandse economie aantrekt, kunnen de fondsposities eventueel worden uitgebreid.

In de herfst staan er nog meer periodieke gesprekken met Capvest Masters op de planning. Voor ons blijft dit de beste manier om contact te houden met de menselijke factor die de beleggingskansen moet herkennen en risico’s moet inschatten.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans