Rapportage december 2015: onrustig uiteinde

2015-12.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -4,6% (jan-dec: +8,3%)
  • Aandelenbeurs AEX: -5,9% (jan-dec: +4,1%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,9% (jan-dec: +1,0%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,5% (jan-dec: +3,0%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -1,3% (jan-dec: +4,4%)

 

Onrustig uiteinde 

De financiële markten hebben 2015 behoorlijk onrustig afgesloten. De MSCI wereldindex moest -4,6% inleveren en de AEX verloor zelfs -5,9%. De Europese leningenmarkt verloor met -0,9% de helft van de jaarwinst. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een licht verlies geleden van -0,5%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam af met -1,3%.

De voornaamste factoren die de marktrichting hebben bepaald, zijn wederom afkomstig van centrale bankiers. De monetair verruimende maatregelen die de ECB op 3 december aankondigde vielen de financiële markten tegen. De markt had een sterkere steun in de rug verwacht. Aan de andere kant heeft de FED op de valreep van 2015 de rente met 0,25% verhoogd. Dit was de eerste verhoging sinds de start van de financiële crisis zeven jaar geleden en markeert het einde van een periode van bijzondere monetaire verruiming.

2015 was een volatiel beleggingsjaar met hoge koersuitslagen, zowel positief als negatief. Afgelopen jaar is ook duidelijk zichtbaar geworden dat de fondsportefeuilles minder heftig reageren op marktbewegingen. In de opgaande markt lieten onze fondsportefeuilles bescheiden winsten zien. Bij neergang werden de verliezen beperkt gehouden. December was daar geen uitzondering op. Hoe komt dat?

Inzoomend op de resultaten van december, wordt direct helder waar het verschil in rendement vandaan komt. In de neergang van december zijn er tien Capvest Masters met een positief rendement. Negen daarvan vallen in de categorie van marktneutrale strategieën. Zij beogen ongeacht het resultaat op de markt jaarlijks een positief rendement te behalen. En dat is gelukt. We hebben het met name aan de prestaties van deze fondsmanagers te danken dat we 2015 met een positief resultaat kunnen afsluiten. Vooral Capvest Masters Graham Clapp, Gianmarco Mondani en Thomas de Saint-Seine lieten sterke rendementen zien van +15% tot ruim +23%.

De opkomende landen moesten in 2015 wederom de westerse beurzen ruim voor zich laten. De MSCI opkomende landen index moesten over het gehele jaar een verlies incasseren van -7,5% en bleef daarmee bijna 16% achter op de MSCI wereldindex. In december leden Capvest Masters Kristoffer Stensrud, Peter Pühringer en Cornel Bruhin de grootste verliezen. Het zal u niet verbazen dat het alle drie specialisten zijn in deze regio.

De Capvest Masters Barometer, die de risicobereidheid van onze fondsmanagers aangeeft, is in december licht gedaald. De barometerstanden van geheel 2015 laten zien dat de risicobereidheid relatief hoog is geweest. Dus zonder noemenswaardige uitslagen. Er was zodoende geen aanleiding om de verhouding tussen offensief en defensief belegd vermogen gedurende het jaar rigoureus aan te passen.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings