Afscheid van Capvest Master Jim Leaviss

1.png

Deze maand hebben wij het M&G Global Macro Bond Fund van Capvest Master Jim Leaviss verkocht. Het obligatiefonds maakte onderdeel uit van het defensief belegd vermogen binnen beide Capvest Masters Funds. De verkoopredenen zijn kort gezegd; tegenvallende prestaties en beperkte rendementsverwachtingen voor de toekomst.

Tegenvallende resultaten

Jim Leaviss heeft de afgelopen twee en half jaar met zijn M&G Global Macro Bond Fund niet aan onze verwachtingen voldaan. Sinds maart 2013 tot halverwege deze maand heeft hij een negatief totaalrendement behaald van ongeveer -4% voor beide Capvest fondsen. Daarmee moet hij de andere Capvest Masters met een macrostrategie op basis van obligaties allemaal voor zich laten gaan. Tevens blijft Leaviss achter op zijn sectorgenoten, zoals onderstaande grafiek laat zien.

Minder gedifferentieerde beleggingsstrategie

Zoals wellicht bekend, is rendement ‘an sich’ nooit de enige reden waarop wij beleggingsbeslissingen nemen. Ook bij Leaviss kijken wij verder dan alleen de prestaties en volgen wij zijn beleggingsbeslissingen en portefeuillesamenstelling.

De ‘go anywhere’ beleggingsstrategie van Leaviss, die erop gericht is maximale opbrengsten te genereren over langere termijn, blijkt onderliggend minder gedifferentieerd dan voorzien. De huidige positionering baseert zich op een beperkt aantal pijlers. Zeker als we de portefeuilleopbouw vergelijken met de overige macro specialisten. Voor wat betreft valutaontwikkelingen zet Leaviss volledig in op een versterking van de Amerikaanse dollar. Onderstaande linker figuur laat zien dat 87% van de totale portefeuille is belegd in dollars.

De spreiding over verschillende obligatiecategorieën is bij Leaviss inmiddels ook eenzijdig geworden. De rechter figuur maakt duidelijk dat twee derde van de totale portefeuille wordt belegd in staatsobligaties en cashposities.

3.png

Deze positionering zorgt ervoor dat de rente inkomsten zijn gedaald tot 2% bij een gemiddelde looptijd van 2 jaar. Hieruit concluderen wij dat de strategie eigenlijk volledig afhankelijk is geworden van uitsluitend de dollarontwikkeling. Bij vergelijking met andere macro specialisten is dit wat ons betreft een veel te smalle basis om stabiele rendementen te kunnen genereren.

Het vrijgekomen fondskapitaal vanuit Jim Leaviss wordt niet direct geherinvesteerd. Er zijn een aantal fondsmanagers met interessante investeringsideeën waarmee we op dit moment in gesprek zijn. U hoort van ons zodra het vrijgekomen kapitaal geherinvesteerd wordt.

Met vriendelijke groet,

Martijn Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings