Nieuwe Capvest Master Cornel Bruhin

1.png

In juli verwelkomen wij nieuwe Capvest Master Cornel Bruhin binnen het defensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Bruhin is een obligatiespecialist van opkomende landen. Hij vervangt voor het Capvest Masters Fund Defensief Polina Kurdyavko waarvan we deze maand afscheid hebben genomen. Voor het Capvest Masters Fund Offensief wordt het fonds van Bruhin als extra beleggingsstrategie toegevoegd.

Teamsamenstelling

Cornel Bruhin vormt samen met collega’s Dorothea Fröhlich en Thomas Rutz het investeringsteam van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund. Zij hebben elkaar leren kennen bij hun voormalig werkgever, vermogensbeheerder Clariden Leu in Zürich. Aldaar waren zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de prestaties van het CL Emerging Markets Bond Fund. Met de oprichting van hun eigen fonds in 2012 hebben Bruhin, Fröhlich en Rutz onder de vlag van beheerorganisatie MainFirst de stap naar zelfstandigheid gemaakt .

Deze fondsmanagers hebben wij al tweeënhalf jaar actief op de radar sinds kennismaking in Berlijn in 2012. Ze waren toen net gestart met het nieuwe fonds. Sindsdien hebben we elkaar vaker gezien en gesproken. Het team valt op door hun actieve en opportune investeringsstijl, die is gebaseerd op duidelijke overtuigingen. In het meest recente een-op-een gesprek met Rutz afgelopen november werden we opnieuw positief getroffen door zijn sterke inhoudelijke kennis en gedrevenheid.

Overtuigende resultaten en beleggingsstrategie

De lange samenwerking tussen Bruhin, Fröhlich en Rutz heeft overtuigende resultaten opgeleverd. De resultaten van zowel het eerdere fonds dat Bruhin’s team heeft gemanaged als het huidige fonds zijn bovengemiddeld. Over de afgelopen drie jaar is Bruhin de fondsmanager met het hoogste rendement in de categorie obligatiebeleggingen uit opkomende landen. Het gemiddelde rendement van de managers in deze sector bedraagt +13,7%. Bruhin heeft in dezelfde periode een rendement behaald van +22,2%.

2.png

Zoals hierboven aangegeven, handelt het team naar overtuiging. Bij vergelijking van de leningenportefeuille van het fonds met de index zien we dit terug. De gemiddelde looptijd van de leningen uit het fonds is met 4,66 jaar ruim een jaar korter dan de index met 5,79 jaar. De kortere looptijden zorgen voor een risicobeperking bij rentestijgingen in de markt.

Daarnaast zijn de gemiddelde rente-inkomsten van de portefeuille met 8,27% een stuk hoger dan de 5,55% van de index. Dit zorgt aan de ene kant voor een extra buffer in geval van rentestijging. De relatief hoge rente-inkomsten komen tot stand doordat bedrijfsleningen zijn aangekocht met een lage kredietwaardigheid. De sterke kredietanalyses van het team van Bruhin zijn bij deze categorie investeringen van onderscheidend belang.

3.png

De bewezen kwaliteiten, overtuigende analyses en flexibele beleggingsstijl maken Bruhin tot een obligatiespecialist die past binnen de opbouw van het defensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Voor meer informatie over de fondsstrategie en de achtergrond van Cornel Bruhin verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings