Afscheid Capvest Master Polina Kurdyavko

1.png

Deze maand hebben wij het BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund van Capvest Master Polina Kurdyavko verkocht. Het obligatiefonds maakte onderdeel uit van het defensief belegd vermogen binnen het Capvest Masters Fund Defensief. Aanleiding tot verkoop is meervoudig zoals hiernavolgend wordt toegelicht.

Als eerste heeft Kurdyavko niet gepresteerd wat we van haar verwachtten. Gedurende onze samenwerking vanaf september 2011 heeft Kurdyavkio positieve resultaten behaald, maar blijft ze achter op de rendementen in de sector. Zoals onderstaande blauwe lijn laat zien, heeft het fonds minder goed gepresteerd ten opzichte van de rendementen in de markt (oranje lijn) in met name 2013 en het tweede kwartaal van 2015.

2.png

Gezien de positionering van Kurdyavko is ook niet te verwachten dat de achterstand snel zal worden ingelopen. Reden hiervoor is dat zij in de loop van de tijd minder sterke beleggingsovertuigingen heeft doorgevoerd en steeds meer in lijn met de benchmark is gaan beleggen.

3.png

Dit komt helder naar voren bij vergelijking van de gemiddelde looptijd en rente opbrengsten van het fonds en index. De tabel hiernaast laat zien dat schulden van zowel de index als het fonds een gemiddelde looptijd hebben van 5,7 jaar. Ook de gemiddelde rente opbrengst tot vervaldag komt nagenoeg overeen, respectievelijk 5,28% voor het fonds en 5,24% voor de index. Uit haar marktcommentaar en kengetallen concluderen wij dat Kurdyavko in toenemende mate meevaart op het algemene marktsentiment. Een eigen koers wordt steeds minder zichtbaar. Gezien de moeilijke vooruitzichten voor de rentemarkten zijn wij juist op zoek naar fondsmanagers met een proactieve visie op het gebied van rentegevoeligheid en kredietwaardigheid.

Daarnaast werden wij dit kwartaal verrast door een aantal eenzijdig opgelegde wijzigingen van de investeringscondities. De aangepaste condities lopen vooruit op een mogelijke stresssituatie in de obligatiemarkt. Als er op grote schaal obligaties zouden worden verkocht, dan houdt beheerorganisatie BlueBay het recht om een afslag van 2% op de verkoopprijs door te voeren. Tevens kunnen ze verkoopopdrachten tijdelijk uitstellen. Dit zijn onwenselijke condities, omdat het de risico’s voor ons als investeerders aanzienlijk verhoogt zonder dat daar extra rendement tegenover staat.

Het vrijgekomen kapitaal vertrouwen wij vanaf komende maand toe aan nieuwe Capvest Master Cornel Bruhin. In het nieuwsbericht met de introductie van Bruhin motiveren wij de keuze voor deze obligatiemanager.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings