Nieuwe Capvest Master Hideo Shiozumi

1.png

In april verwelkomen wij nieuwe Capvest Master Hideo Shiozumi binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Shiozumi is de eerste Japan specialist binnen de Capvest Masters Funds.

Waarom juist nu investeren in Japan? Er zijn verschillende aanwijzingen dat Japan aan het begin staat van een tweede fase met sterke aandelenrendementen. Sinds premier Shinzō Abe voor de tweede termijn aan de macht is, waait er een nieuwe wind in het land van de rijzende zon. Abe heeft het omvangrijke stimuleringsplan ‘Abenomics’ geïntroduceerd, hetgeen gebaseerd is op ‘drie pijlen’: fiscale stimuleringsmaatregelen, monetaire versoepeling en structurele hervormingen.

De eerste twee pijlen van ‘Abenomics’ zijn reeds afgeschoten en in volle gang. Met de derde pijl wordt de structuur van de Japanse economie op de schop genomen. Dit laatste en moeilijkste onderdeel is hoofdzakelijk gericht op de binnenlandse economie. Het moet zorgen voor een toename van de beroepsbevolking en verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Om optimaal te profiteren van deze nieuwe dynamiek hebben wij gezocht naar een Japan specialist die expliciet gericht is op de binnenlandse markt. Capvest Master Hideo Shiozumi sluit aan bij dit profiel. Hij investeert in bedrijven van het ‘nieuwe Japan’. De vergrijzing van de Japanse samenleving creëert mogelijkheden voor bedrijven met unieke producten en diensten voor senioren. In het verlengde hiervan zorgt de vergrijzing ook voor een verhoogde vraag naar medische en langdurige zorg. Tenslotte bieden veranderende Japanse levensstijlen en in toenemende mate digitalisering van de samenleving interessante investeringskansen.

Bovenstaande thema’s zijn dominant in het fonds van Capvest Master Shiuzumi. Hij laat met zijn Legg Mason Japan Equity Fund de Japanse export producenten links liggen en belegt hoofdzakelijk in bedrijven uit de diensten en retail sector.

Onderstaand overzicht van het onafhankelijke Citywire toont aan dat Shiozumi collega Japan specialisten met deze strategie al ruimschoots achter zich heeft gelaten. Dit heeft hem meermaals de titel ‘Japan specialist van het jaar’ opgeleverd. Wij verwachten dat dit in de komende jaren niet anders zal zijn. Shiozumi is met zijn bovengemiddelde prestaties, lokale kennis en ervaring een goede aanvulling binnen de portefeuille van de Capvest Masters Funds.

Voor meer informatie over de fondsstrategie en de achtergrond van Hideo Shiozumi verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

http://citywire.co.uk/manager/hideo-shiozumi/d1057?utm_source=twitter&utm_medium=Factsheet_Footer&utm_campaign=Social

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings