Het belang van fondsomvang voor goede rendementen

Enrico.png

Capvest Master Jacques Berghmans liet zijn investeerders deze maand weten dat hij zijn fonds Treetop Convertible International groot genoeg vindt. De goede rendementen hebben geleid tot een grote toestroom van nieuw kapitaal. Het beheerd vermogen bedraagt inmiddels € 1,1 miljard. Om de huidige investeringsfilosofie te kunnen voortzetten en daarmee te voorkomen dat zijn toekomstige rendementen afzwakken, accepteert Berghmans geen nieuw kapitaal meer. Het bericht van Jacques Berghmans kunt u hier lezen.

Deze actie vanuit Jacques Berghmans vinden wij positief. Het sluit aan bij onze overtuiging dat een te sterke stijging van de fondsgrootte negatieve invloed heeft op toekomstige rendementen. Waarom dan?

  • sterke investeringsideeën worden afgezwakt doordat het aantal verschillende posities noodzakelijkerwijs toeneemt
  • het investeringsspectrum wordt minder groot doordat kleinere investeringskansen niet (meer) toegankelijk zijn
  • grote fondsen zijn minder flexibel doordat het volume van aan- en verkopen de marktprijzen (sterk) kunnen beïnvloeden

Eerder hebben wij omwille van sterk toegenomen fondsgrootte al afscheid genomen van (voormalig) Capvest Masters Luca Pessarini, Richard Woolnough en Michael Hasenstab. Stuk voor stuk uitstekende fondsmanagers, die door de goede beleggingsresultaten in korte tijd ‘hot’ zijn geworden in de beleggingswereld. De managers beheren inmiddels respectievelijk € 11 miljard, € 36 miljard en € 190 miljard en worden door bankadviseurs grif aan de man gebracht.

Wij zien in de beperking van het fondsvermogen echter een kracht. Fondsomvang is dan ook een belangrijk selectiecriterium voor onze Capvest Masters Funds. Onze voorkeur gaat uit naar kleinere, specialistische en solide organisaties met een beperkte fondsomvang. In het verlengde hiervan verwijzen wij graag naar een uitspraak van Warren Buffet: “A fat wallet is the enemy of superior investment results.”

Het dalende effectieve rendement van Europese obligaties is daarentegen wél reden tot verkoop van Zantkes fonds. Door de dalende rentestanden zijn vele toekomstige inkomstenstromen al verdisconteerd in de huidige sterk opgelopen obligatiekoersen. Het effectieve aanvangsrendement voor Europese obligaties is hierdoor gedaald tot 0,64% per jaar (zie onderstaande grafiek). Daarmee is de natuurlijke bodem van 0% in zicht gekomen en tegelijkertijd het einde van de dertig jaar durende sterke obligatiemarkt. De obligatiestrategie van ‘buy and hold’ die Zantke met zijn fonds doorvoert, is niet meer voldoende om te kunnen ontsnappen aan de huidige lage rentestanden.
Het vrijgekomen kapitaal verdelen wij over de andere Capvest Masters met een defensief en zeer ruim beleggingsmandaat. Voor meer achtergrondinformatie over onze visie op de actuele lage rentestanden verwijzen wij u naar het document ‘Ontsnap aan de lage rentestanden!’.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings