Afscheid van Capvest Master Dietmar Zantke

1.png

Deze week zijn de posities van Capvest Master Dietmar Zantke verkocht. Het Zantke Euro Corporate Bond Fund maakte onderdeel uit van het defensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Defensief.

Wij hebben vanaf de start van de Capvest Masters Funds in mei 2011 kapitaal toevertrouwd aan Zantke. In februari 2013 hebben wij een derde van de oorspronkelijke positie verkocht en afgelopen week is het resterende deel van de positie verkocht. Het totale gemiddelde rendement dat Zantke aan de portefeuille heeft bijgedragen bedraagt 20,2%.

Onderstaand ziet u de rendementsontwikkelingen van het fonds sinds mei 2011 tot heden. In deze periode werden de prestaties van alle Europese obligaties omhoog gestuwd door de aanhoudend dalende marktrente. De fondsprestaties van Dietmar Zantke waren dan ook uitstekend. Zantke liet collega obligatiemanagers achter zich zelfs met een relatief defensief ingerichte portefeuille zonder bankobligaties. De prestaties van Zantke zijn dan ook niet de reden van verkoop.  

2.png

 

Het dalende effectieve rendement van Europese obligaties is daarentegen wél reden tot verkoop van Zantkes fonds. Door de dalende rentestanden zijn vele toekomstige inkomstenstromen al verdisconteerd in de huidige sterk opgelopen obligatiekoersen. Het effectieve aanvangsrendement voor Europese obligaties is hierdoor gedaald tot 0,64% per jaar (zie onderstaande grafiek). Daarmee is de natuurlijke bodem van 0% in zicht gekomen en tegelijkertijd het einde van de dertig jaar durende sterke obligatiemarkt. De obligatiestrategie van ‘buy and hold’ die Zantke met zijn fonds doorvoert, is niet meer voldoende om te kunnen ontsnappen aan de huidige lage rentestanden.

3.png


Het vrijgekomen kapitaal verdelen wij over de andere Capvest Masters met een defensief en zeer ruim beleggingsmandaat. Voor meer achtergrondinformatie over onze visie op de actuele lage rentestanden verwijzen wij u naar het document ‘Ontsnap aan de lage rentestanden!’.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings