Afscheid van Capvest Master Angus Tulloch

angus.png

Afgelopen week hebben wij het bericht ontvangen dat Capvest Master Angus Tulloch gaat stoppen als fondsmanager van het Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund. Dit is voor ons aanleiding om de gehele positie te verkopen. Hiernavolgend treft u een korte toelichting.

Het Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund maakte onderdeel uit van het offensief belegd vermogen van beide Capvest Masters Funds. Sinds onze fondsoprichting in mei 2011 hebben wij kapitaal aan Angus Tulloch toevertrouwd. In deze periode heeft Tulloch een gemiddeld totaalrendement behaald van 42%. Zijn resultaten komen ruim boven het gemiddelde rendement uit van fondsmanagers die zich ook richten op de Aziatische aandelenmarkten. Onderstaande grafiek laat dit duidelijk zien.

angus2.png

 

Vertrek fondsmanager

Zoals bekend, is het vertrek van een fondsmanager voor ons vrijwel altijd reden tot verkoop van fondsposities. Het is namelijk de fondsmanager die de beleggingskansen herkent en de risico’s inschat, niet het beleggingsfonds. Een nieuwe fondsmanager moet zich eerst bewijzen voordat wij aan hem/haar kapitaal toevertrouwen.

Verandering beleggingsstrategie

Daarnaast blijkt dat de beleggingsstrategie van het Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund met het vertrek van Tulloch een grote wijziging ondergaat. Tulloch focuste zich op grote Aziatische multinationals met aantrekkelijke groeiverwachtingen.

Het nieuwe management gaat een duurzaamheidsstrategie hanteren voor het fonds. Binnen deze nieuwe veelbelovende beleggingscategorie volgen wij al geruime tijd meerdere fondsmanagers die inmiddels een aantoonbaar track record hebben. Mochten we besluiten de fondsportefeuille uit te breiden met een duurzaamheidsstrategie, dan hoort u dat van ons.

Herbeleggingen vrijgekomen fondskapitaal

Het vrijgekomen fondskapitaal wordt voor het Capvest Masters Fund Defensief gebruikt voor uitbreiding van bestaande posities in het Skagen Kon-Tiki fonds van Kristoffer Stensrud. Voor het Capvest Masters Fund Offensief wordt naast uitbreiding van het Skagen Kon-Tiki fonds ook een deel van het kapitaal belegd in Argonaut Absolute Return Fund van nieuwe Capvest Master Barry Norris.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings