Nieuwe Capvest Master Barry Norris

barry.png

In november verwelkomen wij Capvest Master Barry Norris. Zijn fonds Argonaut Absolute Return wordt ingezet binnen het defensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Norris vervangt Raphael Robelin voor het Capvest Masters Fund Defensief waarvan we deze maand afscheid hebben genomen. Voor het Capvest Masters Fund Offensief wordt het fonds van Norris als extra beleggingsstrategie toegevoegd.

Norris is een specialist op het gebied van Europese aandelen. De beleggingsstrategie van het Argonaut Absolute Return Fund is erop gericht jaarlijks een positief rendement te behalen onafhankelijk van de bewegingen op de Europese aandelenmarkt.

Gunstige markomstandigheden

Met de komst van Norris wordt het belang van defensieve ‘absolute return’ aandelenstrategieën in beide Capvest portefeuilles verder uitgebreid. Wij verwachten dat de marktomstandigheden gunstiger worden voor deze strategieën. Het ontbreken van sterke mondiale economische groei gaat deze beleggingscategorie in de kaart spelen. Het wordt steeds moeilijker om aan groeiverwachtingen en positieve winstverwachtingen te kunnen (blijven) voldoen. Een structureel lagere groei maakt verschillen tussen sterke en minder sterke bedrijven beter zichtbaar. Deze trend van ‘survival of the fittest’ wordt al waargenomen in Spanje en Italië sinds het uitbreken van de eurocrisis. Japan heeft in de jaren ’90 een vergelijkbare wedloop tussen bedrijven meegemaakt door het uitblijven van economische groei.

Vijf grotendeels onafhankelijke strategieën

Norris is de vijfde Capvest Master binnen de beleggingscategorie defensieve ‘absolute return’ strategieën. De vijf fondsmanagers, die hieronder worden genoemd, hebben binnen deze subcategorie ieder hun eigen beleggingsstrategie. Onderstaande correlatiematrix maakt duidelijk dat de strategieën van deze vijf Capvest Masters in beperkte mate samenhangen. De behaalde resultaten laten correlaties zien tussen +0,01 en +0,64. Daarbij betekent 0,00: geen samenhang en +1,00: maximale positieve samenhang.

barry2.png

Een beperkte onderlinge samenhang is cruciaal voor een portefeuilleopbouw. Hoe lager de onderlinge samenhang, des te effectiever is de spreiding binnen de portefeuille. Het totaal genomen risico wordt hierdoor verlaagd. De correlatiematrix laat zien dat de komst van Norris een nuttige toevoeging is voor de spreiding van de Capvest Masters Funds.

Defensieve ‘absolute return’ aandelenstrategieën als alternatief voor obligaties

In een tijd met historisch lage rentestanden zijn ‘absolute return’ aandelenstrategieën een alternatief voor obligaties. Onderstaande tabel laat zien dat de rendement/risicoverhoudingen voor de door ons geselecteerde managers aantrekkelijk zijn. De risico’s die de vijf Capvest Masters gezamenlijk hebben gelopen sinds 1 januari 2012 komen overeen met die van de obligatiemarkt (Barclays Index) en zijn lager dan die van de aandelenmarkt (STOXX Index). Het maximale verlies van -4,1% is vergelijkbaar met het obligatieverlies van -4,3%. Dat is aanzienlijk minder dan het aandelenverlies van -13%. Daarnaast komt de volatiliteit van 4,8% dichter in de buurt van de van de obligatiemarkt (3,4%), en blijft deze ver verwijderd van de aandelenmarkt (12,8%).

barry3.png

Het totaalrendement van de vijf managers is hoger dan de obligatiemarkt én de aandelenmarkt. In onderstaande grafiek is te zien dat de obligatiemarkt (zwarte lijn) in 2015 tot stilstand is gekomen. De aandelenmarkt (rode lijn) laat in augustus en september van dit jaar een duidelijke correctie zien. De vijf managers tonen aan dat zij onafhankelijk van de ontwikkelingen op de obligatie- en aandelenmarkt hun rendement kunnen behalen. Daarmee doen ze recht aan de titel ‘absolute return’. Wij verwachten dat Barry Norris een goede aanvulling is binnen de Capvest Masters Funds en houden u op de hoogte van zijn prestaties.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings