Afscheid van Capvest Master Raphael Robelin

1.png

Deze week zijn de posities van Capvest Master Raphael Robelin verkocht. Het BlueBay Investment Grade Absolute Return Fund maakte onderdeel uit van het defensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Defensief.

Wij hebben sinds september 2009 kapitaal toevertrouwd aan Robelin. In eerste instantie via het BlueBay Investestment Grade Bond Fund. Dit fonds hebben we als gevolg van de dalende rente in februari 2013 met een mooi resultaat volledig verkocht. Nu volgt de verkoop van het Investment Grade Absolute Return fonds waarin we sinds juni 2011 zijn geïnvesteerd. Het totale rendement dat we met deze strategie hebben behaald bedraagt +16,8%.

2.png

Sterke toename fondsomvang

Aanleiding tot verkoop is meerledig. Op de eerste plaats is het fondsvermogen in een periode van vier jaar buitengewoon sterk gegroeid. Capvest behoorde tot de investeerders van het eerste uur in deze strategie. Bij instap bedroeg het belegd vermogen van het ‘absolute return’ fonds van Robelin nog geen 9 miljoen euro. Onderstaande figuur laat zien dat het belegd vermogen inmiddels is gestegen tot ruim 5 miljard euro! Een dusdanig grote kapitaaltoestroom is altijd een extra punt van waakzaamheid aangezien het de handelsflexibiliteit in de meeste gevallen benadeelt.

3.png

Tegenvallend resultaat en veranderde handelswijze

Naast de omvang van het fondsvermogen zijn tegenvallende resultaten in 2015 een toenemend punt van zorg. In een markt waarbij de obligatiemarkten langzaam tot stilstand zijn gekomen (geen verdere rentedalingen), lukt het Robelin niet zijn kapitaal in stand te houden. Binnen de categorie flexibele obligatiestrategieën met een absolute rendementsdoelstelling is hij onze enige Capvest Master met een negatief jaarresultaat.

Kijken we verder naar de handelswijze van Robelin, dan heeft hij onlangs de gemiddelde looptijd van zijn leningen voor het eerst boven de drie jaar gebracht (zie onderstaande figuur). De rentegevoeligheid voor koersverliezen bij rentestijgingen staat daarmee op het hoogste punt. En dat is een risico wat we nu niet willen lopen aangezien de renteverhoging vanuit de FED niet eindeloos kan uitblijven.

4.png

Tot slot gaat Robelin in toenemende mate beleggen in zogenaamde CoCo’s. De naam CoCo is een afkorting van contingent convertible bond. Het zijn obligaties die kunnen worden afgeschreven of omgezet in aandelen zodra de buffer van een bank onder een vooraf bepaalde drempelwaarde zakt. Zo krijgen banken een extra buffer op het moment dat ze die het hardst nodig hebben. Het is een relatief nieuw financieel instrument dat populair is onder uitgevende banken en aantrekkelijk is voor beleggers door de hoge rentevergoedingen. Maar daar staan volgens ons ook grote risico’s tegenover waar wij het fondskapitaal niet aan willen blootstellen.

Onze acties

Bovenstaande opsomming heeft ons ertoe aangezet de verkoop van het Absolute Return fonds van Robelin door te voeren. Het vrijgekomen kapitaal wordt direct herbelegd in het Argonaut Absolute Return Fund van Barry Norris. Voor een uitgebreide toelichting op deze aankoop verwijzen wij u graag naar de toelichting en naar de persoonlijke webpagina van Barry Norris.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings