Rapportage oktober 2015: Markten gefocust op politiek

2015-10.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +9,0% (jan-okt: +9,3%)
  • Aandelenbeurs AEX: +9,7% (jan-okt: +8,9%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,0% (jan-okt: +1,4%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,5% (jan-okt: +2,6%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +4,8% (jan-okt: +4,4%)

Markten gefocust op politiek

De financiële markten herstelden wereldwijd sterk in oktober. Het was zelfs de beste maand sinds de eurocrisis in 2011. De MSCI wereldindex nam toe met +9,0%. De AEX steeg met +9,7%. De Europese leningenmarkt steeg licht met +1,0%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +1,5%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam met +4,8% toe.

Waar kwam de plotse rally vandaan? De markt reageerde sterk op aanhoudende signalen over uitgestelde rentestijging vanuit de FED. Daarnaast lijkt China het iets beter te doen dan verwacht. De belangrijkste reden is de vastberadenheid vanuit de Chinese overheid voor stimulerende maatregelen. Tot slot liet ook Draghi deze maand nadrukkelijk van zich horen door de toezegging tot ingrijpen als het Europese economisch herstel in gevaar komt. De markten blijken erg gevoelig voor de ‘positieve’ politieke signalen.

De dynamiek van de markten wordt weerspiegeld in de prestaties van de Capvest Masters fondsen. De sterkste maandresultaten komen op conto van China specialisten Martin Lau en Lilian Co met rendementen van resp. +11% en +10%. Daarnaast waren het vooral globale aandelenspecialisten zoals Christoph Bruns, Gerald Kichler en Peter Huber, die in lijn met de markt profiteerden van de jubelstemming op de beurs.

Bij een brede beursopleving zoals afgelopen maand is de waardestijging vrij ongedifferentieerd. Anders gezegd; “bijna alles gaat omhoog”. Bijna alles, want marktneutrale aandelenstrategieën hebben het in dit geval juist moeilijker. Zij profiteren eerder in situaties met grote onderlinge verschillen tussen ‘winnaars en verliezers’. Als alles omhoog gaat, kunnen zij het verschil niet maken. Dat is terug te zien in de maandrendementen van marktneutrale aandelenstrategieën waaronder Capvest Masters Nicolas Walewski, Gianmarco Mondani en Graham Clapp met gemiddelde rendementen tussen -0,6% en +1,3%. Over het hele jaar laten deze strategieën hun meerwaarde echter duidelijk zien met rendementen tussen +7% en +16%.

De Capvest Masters Barometer, die de risicobereidheid van onze fondsmanagers aangeeft, is in oktober licht afgenomen. Dit komt met name doordat Edouard Carmignac defensiever is geworden. Deze toegenomen terughoudendheid wordt niet gedeeld door de andere Capvest Masters. Wij hebben de verhouding tussen defensief en offensief belegd vermogen dan ook niet aangepast.

De markten zijn momenteel erg gefocust op politieke signalen. Vanuit dit perspectief wordt er extreem gereageerd op berichten vanuit centrale banken. In zo’n marktomgeving is het volgens ons extra belangrijk gericht te blijven op fundamentele economische ontwikkelingen en vanuit risicobeheer zorg te dragen voor een goed gedifferentieerde portefeuille. Dat heeft tot gevolg gehad dat we onze verliezen in augustus en september beperkt hebben gehouden, maar afgelopen maand ook minder sterk geprofiteerd hebben van de stijgende markt.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings