Rapportage september 2015: Optimisme versus pessimisme

2015-10.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -3,5% (jan-sep: +0,3%)
  • Aandelenbeurs AEX: -5,4% (jan-sep: -0,8%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,7% (jan-sep: +0,5%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,6% (jan-sep: +1,2%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -1,4% (jan-sep: +0,2%)

 

Optimisme versus pessimisme

De wereldwijde correctie op financiële beurzen zette zich voort in september. De MSCI wereldindex verloor -3,5%. De AEX ging nog verder naar beneden met -5,4%. De Europese leningenmarkt steeg licht met +0,7%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van -0,6%. Het Capvest Masters Fund Offensief verloor -1,4%.

Na drie jaar van stijgende koersen en sterk verruimende monetaire maatregelen daalden markten opnieuw vanwege zorgen over groei in de ontwikkelende landen van met name China. Analisten hebben de wereldwijde economische groei voor 2015 teruggeschroefd van 3,5% aan de start van dit jaar naar 3% nu.

De druk op de centrale banken neemt toe om de monetaire stimulering te handhaven. Dat wordt duidelijk in de weifelende houding van de Amerikaanse FED. Afgelopen maand heeft de FED een rentestijging wederom uitgesteld vanuit zorgen over de wereldeconomie. Macro-econoom en Capvest Master Adrian Owens stelt in zijn laatste update juist dat de markten lijden onder de onzekerheid. De FED zou de rentestijging in moeten zetten, maar dan wel in combinatie met geruststellende woorden over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Liever duidelijkheid, dan aanhoudende angst door onzekerheid.

De prestaties van de Capvest Masters Funds hebben dit jaar tot dusver in lijn gelopen met de wereldmarkten. Dat is met name te danken aan de goede prestaties van het defensief belegd vermogen binnen de fondsportefeuilles. De marktneutrale strategieën hebben het duidelijk beter gedaan dan de obligatiemarkten. Het offensieve deel van de fondsportefeuilles loopt echter achter op de markt. Belangrijkste oorzaak is de overweging richting opkomende markten. De verliezen van de Capvest Masters vallen in verhouding met de MSCI Emerging Markets index (-10,2%) verhoudingsgewijs mee.

Het huidige pessimisme op de financiële markten wordt niet gedeeld door de meeste Capvest Masters. De belangrijkste reden voor dit afwijkende standpunt is het aantoonbaar toegenomen consumentenvertrouwen in zowel Europa, Amerika als China. De positieve houding zien wij terug in de concrete positionering en risicobereidheid van de fondsmanagers.

De Capvest Masters Barometer, die de risicobereidheid van onze fondsmanagers aangeeft, staat het hele jaar al hoog. Daarnaast hebben China specialisten Lilian Co en Martin Lau, Europa specialisten Nicolas Walewski en Gianmarco Mondani als ook globale aandelenspecialisten Peter Huber en Winfried Walter sterke posities in cyclisch gevoelige sectoren zoals: financiële dienstverlening, consumentengoederen en IT. Deze sectoren profiteren het meest als de opgaande lijn van het consumentenvertrouwen zich vertaalt in een verhoging van de consumptie.

Tot slot hebben zowel Lilian Co als Jacques Berghmans de afstraffing op de Chinese aandelenmarkt gebruikt om extra Chinese aandelen in te kopen. Hierdoor daalden de aanwezige cashposities van beide managers met respectievelijk 10% om 5%.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings