Rapportage juli 2015: Grote regionale rendementsverschillen

2015-07.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,6% (jan-jul: +13,1%)
  • Aandelenbeurs AEX: +4,8% (jan-jul: +16,7%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,8% (jan-jul: +0,6%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,1% (jan-jul: +3,9%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,2% (jan-jul: +7,1%)

 

Grote regionale rendementsverschillen

Juli was wederom een volatiele maand die voor de westerse markten uiteindelijk toch positief is afgesloten. De MSCI wereldindex steeg met +2,6% en de AEX nam zelfs sterk toe met +4,8%. Door hernieuwde daling van de rente steeg de Europese leningenmarkt met +1,8%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,1%. Het Capvest Masters Fund Offensief steeg met +0,2%.

Grote regionale rendementsverschillen verklaren grotendeels het feit dat de Capvest fondsrendementen vrijwel gelijk zijn gebleven in juli. Het meest in het oog springende rendementsverschil is te zien tussen de westerse beurzen en de opkomende landen. De MSCI wereld index noteerde eind juli een plus van +2,6% en de MSCI opkomende landen index leed een verlies van -6,5%. Met een rendementsverschil van 9% en een overwogen positionering richting opkomende landen kunnen we tevreden zijn met instandhouding van het fondskapitaal.

De Chinese beurzen vielen zelfs terug met -13%. Onze China specialisten Lilian Co en Martin Lauleden binnen de categorie opkomende landen de zwaarste verliezen met respectievelijk -10% en -5%. Daarmee blijven beide Capvest Masters overigens nog steeds op positieve jaarrendementen staan. Lilian Co heeft twee weken geleden in een conference call aangegeven dat een correctie al langer verwacht werd. Tegelijkertijd ziet zij deze beursval niet als ‘begin van het einde’. Redenen hiervoor zijn onder andere; een lagere Chinese groei dan de afgelopen jaren wordt de nieuwe norm, waarderingen van grote Chinese bedrijven zijn realistisch met koers-winstverhoudingen van 17, anticorruptie maatregelen blijven centraal staan en de afname van investeringen in onroerend goed worden gecompenseerd door hogere investeringen in spoorwegen en infrastructuur. Daarnaast is juist China de grootste profiteur van de huidige lage olieprijzen. Naast de motivering van Lilian Co bieden andere China analyses voldoende argumenten om de posities in China te handhaven.

De westerse aandelenmarkten hebben in juli een heuse ommezwaai laten zien. Aan het begin van de maand waren de beurzen nog in de greep van een ‘Grexit’. En na het akkoord 13 juli tussen EU en Griekenland was een sterke opleving zichtbaar. Aandelenmanagers als Fabrice Vecchiolo, Gerard Kichler en Christoph Bruns, die sterk in Europa investeren behaalden dan ook stevige rendementen van gemiddeld +4%. Japan specialist Hideo Shiozumi bood met een rendement van bijna +8% het meeste tegenwicht aan de terugval van onze Chinese posities.

De stand van de Capvest Masters Barometer is afgelopen maand fractioneel opgelopen. De volatiele marktomgeving is door geen van de Capvest Masters aangewend om de risicohouding te veranderen. Voor ons was er zodoende ook geen aanleiding om in te grijpen in de verhouding van defensief en offensief belegd vermogen.

Met zomerse groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings