Rapportage juni 2015: Griekenland staat centraal

2015-07.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -4,0% (jan-jun: +10,3%)
  • Aandelenbeurs AEX: -4,3% (jan-jun: +11,3%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -2,2% (jan-jun: -1,2%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -1,6% (jan-jun: +3,7%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -2,6% (jan-jun: +6,8%)

 

Griekenland staat centraal

In juni werden de financiële markten wereldwijd gedomineerd door de verwikkelingen rond Griekenland en de onzekerheden voor de eurozone. De MSCI wereldindex verloor -4,0% en de AEX sloot af met -4,3%. De Europese leningenmarkt daalde voor de derde maand op rij met -2,2%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een rendement behaald van -1,6%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam af met -2,6%.

De directe blootstelling van Capvest Masters aan Griekse investeringen is minimaal. Ariel Bezalel heeft met 0,6% van zijn portefeuille de grootste belangen in Griekenland. In ons nieuwsbericht kunt u hier meer over lezen. Indirect heeft Griekenland wel degelijk een neerwaartse invloed op de resultaten van de portefeuilles. De onzekerheid onder beleggers is gegroeid.

Ondanks toegenomen volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen hebben de Capvest Masters Funds zich relatief goed staande gehouden. Het tweede kwartaal van dit jaar hebben de fondsportefeuilles een gemiddeld verlies geleden van minder dan -1%. De markten hebben daarentegen gemiddeld -4% verloren. De belangrijkste reden voor het verschil in rendement is gelegen in de kwaliteit en spreiding van verschillende beleggingsthema’s die voor risicodemping zorgen.

Het defensief belegd vermogen plukt eindelijk de vruchten van onze alternatieve rentestrategieën van Capvest Masters zoals Kent Janér, Shazad Ghaffar en Graham Clapp. Het offensief belegd vermogen profiteert eveneens van de minder grote afhankelijkheid van de aandelenmarkt. Capvest Master Daniel Riediker, die belegt in Europese bedrijfsleningen, behaalde in het tweede kwartaal ruim +3% rendement. Ook Capvest Masters Gianmarco Mondani en Fabrice Vecchioli leden met hun offensieve ‘absolute return’ strategieën geen verliezen in een dalende aandelenmarkt.

De stand van de Capvest Masters Barometer is in juni marginaal toegenomen doordat China specialist Lilian Co iets offensiever is geworden. Er was deze maand geen aanleiding om in te grijpen in de verhouding van defensief en offensief belegd vermogen. In juni heeft binnen het defensief belegd vermogen wel een wisseling van Capvest Masters plaatsgevonden. Het BlueBay Emerging Market Bond Fund van fondsmanager Polina Kurdyavko is verkocht. De belangrijkste reden voor verkoop waren achterblijvende prestaties zonder duidelijk zicht op herstel. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het bijbehorende nieuwsbericht. Het vrijgekomen kapitaal vertrouwen wij toe aan een nieuwe obligatiespecialist van opkomende landen, Capvest Master Cornel Bruhin. Een nadere toelichting kunt u hier lezen.

Al met al voorzien meerdere Capvest Masters dat onzekerheden de markten voorlopig zullen domineren. Risicobeheer wordt in zo’n onrustige marktomgeving steeds crucialer. Met de aanwezige spreiding binnen onze fondsportefeuilles en focus op fundamentele beleggingsontwikkelingen zien wij deze marktomgeving met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings