Rapportage mei 2015: stress bij obligatiebeleggers neemt toe

2015-07.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,2% (jan-mei: +14,9%)
  • Aandelenbeurs AEX: +1,2% (jan-mei: +16,3%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -1,2% (jan-mei: +1,0%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,8% (jan-mei: +5,3%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,9% (jan-mei: +9,8%)

 

Stress bij obligatiebeleggers neemt toe

Mei was een maand met uiteenlopende koersontwikkelingen voor aandelen en obligaties. De MSCI wereldindex nam toe met +2,2% en de AEX sloot af met +1,2%. De Europese leningenmarkt daalde wederom met -1,2%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,8%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +0,9%.

De meest opvallende ontwikkeling was te zien op de obligatiemarkt. De rente op de Nederlandse tienjarige staatsleningen is de afgelopen zeven weken extreem snel opgelopen van +0,15% naar +1,03%. Deze rentestijging heeft tot gevolg dat de jaarrendementen voor obligaties begin juni zelfs negatief zijn geworden. Lage rendementen waren bekend, maar de forse risico’s van obligaties worden nu echt zichtbaar. Wij hebben ons laatste Europese obligatiefonds van Dietmar Zantke afgelopen februari verkocht. De koers van het fonds staat nu al 7% lager. Het Capvest Masters Fund Defensief onttrekt zich aan de negatieve rente ontwikkeling. De Capvest Masters met marktneutrale en flexibele defensieve strategieën zoals Gianmarco Mondani, Thomas de Saint-Seine en Adrian Owens behaalden allen rendementen boven +2%. Nicolas Walewski excelleerde met zijn Alken Absolute Return Europe Fund zelfs met een rendement van +4,1%.

De prestaties van de aandelenmarkten lieten een gevarieerd beeld zien. Aandelen uit opkomende landen behaalden een gemiddeld verlies van -2% en dat zien we terugkomen binnen de Capvest portefeuilles. Regiospecialisten als Lilian Co en Will Landers moesten een verlies van -2% incasseren. Daar stond tegenover dat de westerse beurzen het duidelijk beter deden. Europese aandelenmarkten lieten begin van de maand nog een daling van -3,5% zien. Echter gedurende de maand trad herstel op. Uiteindelijk stegen Europese aandelenbeurzen met ongeveer +1%.

Vooral de ontwikkelingen rondom Griekenland en tegenstrijdige uitlatingen over een mogelijk schuldenakkoord van politici en andere beleidsmakers zorgden voor toenemende onrust. Het mandaat van de linkse Griekse regering om binnen de euro te blijven, maar zonder verdere bezuinigingen en toezicht, lijkt onhaalbaar. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Ook de introductie van kapitaalsrestricties zou de huidige impasse een nieuwe wending kunnen geven.

Amerikaanse aandelen stegen in mei met maar liefst +3,5% in euro, waarvan 2,3% door de sterke dollar ten opzichte van de euro. Onze Capvest Master Hendrik Leber met de grootste blootstelling in Amerika (51% van de totale portefeuille) profiteerde hiervan met een rendement van +2,5%. Daarnaast stegen de Japanse aandelen met gemiddeld +4%. Onze nieuwe fondsmanager Hideo Shiozumi steeg hierboven uit met een sterk maandrendement van +8%.

De stand van de Capvest Masters Barometer is in mei vrijwel gelijk gebleven. De risicobereidheid van de fondsmanagers is daarmee nog steeds offensief. Er hebben geen wijzigingen plaats gevonden in de verhouding van defensief en offensief belegd vermogen.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings