Rapportage april 2015: rentestijging sinds lange tijd

2015-07.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -2,0% (jan-apr: +12,4%)
  • Aandelenbeurs AEX: -0,3% (jan-apr: +14,9%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -1,1% (jan-apr: +2,2%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,1% (jan-apr: +4,6%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,1% (jan-apr: +9,1%)

 

Rentestijging sinds lange tijd

De beurzen kenden in april twee gezichten. De eerste helft van de maand stegen de koersen, maar de tweede helft liet een sterke koersval zien. De MSCI wereldindex verloor uiteindelijk -2,0% en de AEX -0,3%. De Europese leningenmarkt daalde met -1,1%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,1%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +1,1%.

Voor het eerst sinds december 2013 kregen de obligatiemarkten te maken met een stijgende rente. Het renteniveau van de Barclays Euro Aggregate Bond Index steeg van +0,5% naar +0,62%. Deze rentestijging had tot gevolg dat de koersen van Europese bedrijfsleningen daalden met -1,1%. De Capvest Masters portefeuilles hebben hier nauwelijks last van gehad door de beperkte rentegevoeligheid van de defensieve posities.

Obligaties uit opkomende landen deden het in april duidelijk beter dan Europese obligaties. Deze leningen realiseerden zelfs de beste rendementen in de afgelopen 12 maanden. Verschillende Capvest Masters profiteerden hiervan. Paul McNamara, Polina Kurdyavko en Peter Pühringerbehaalden rendementen van resp. +1%, +1,5% en +3%. Zwakke Amerikaanse economische cijfers waren de belangrijkste reden voor de koersstijgingen binnen deze beleggingscategorie. De voorgestelde renteverhoging door de FED wordt naar verwachting uitgesteld om te voorkomen dat de dollar te sterk wordt. Dit is gunstig voor de kapitaalmarkt van opkomende landen.

Ook aandelen van opkomende landen hebben in april goed gepresteerd met +3% voor de MSCI opkomende landen Index. Over het geheel hebben de posities in opkomende landen zich positief uitbetaald voor onze portefeuilles. Onder de Capvest Masters waren wel grote verschillen waarneembaar. Zo moest Angus Tulloch het grootste verlies incasseren van -2,2% doordat de Indiase markt fors onderuit ging met -9%. China specialisten Martin Lau en Lilian Co hebben sterke resultaten gehaald van resp. +5% en +15%. Lilian Co kon zo excelleren doordat zij voornamelijk investeert in Chinese bedrijven die genoteerd zijn op de internationale beurs van Hong Kong. Sinds kort heeft de Chinese overheid deze beurs opengesteld voor investeerders van het Chinese vasteland. Co investeert bewust via de beurs van Hong Kong in Chinese bedrijven. Naast hogere liquiditeit en meer transparantie op deze beurs worden aandelen er momenteel 30% goedkoper aangeboden dan op beurzen van het vasteland.

De stand van de Capvest Masters Barometer is in april wederom iets opgelopen. De risicobereidheid van de fondsmanagers is daarmee onverminderd offensief. De verhouding van defensief en offensief belegd vermogen is hetzelfde gebleven. Belangrijkste reden voor de offensieve houding van de Capvest Masters is en blijft de ruime geldpolitiek van de westerse centrale bankers. Eventuele correcties op de aandelenmarkt worden door Capvest Masters niet uitgesloten, maar eerder gezien als investeringskans en minder als investeringsrisico.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings