Rapportage maart 2015: sterk eerste kwartaal

2015-07.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,6% (jan-mrt: +14,7%)
  • Aandelenbeurs AEX: +1,1% (jan-mrt: +15,3%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,9% (jan-mrt: +3,3%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,8% (jan-mrt: +4,6%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,5% (jan-mrt: +7,9%)

 

Sterk eerste kwartaal

Maart was opnieuw een positieve maand en hiermee wordt het eerste kwartaal van 2015 bijzonder goed afgesloten. De MSCI wereldindex nam toe met +2,6% en de AEX met +1,1%. De Europese leningenmarkt steeg met +0,9%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,8%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +1,5%.

Het ruime monetaire beleid van de ECB, de zwakke euro, lage olieprijs en de historisch lage rente vormden een positieve impuls voor aandelenkoersen in Europa. Amerikaanse aandelenindices zijn nagenoeg onveranderd sinds de start van het jaar. Toch zijn de Amerikaanse aandelenrendementen voor Europese beleggers dubbelcijferig, doordat de dollar 12,8% sterker is geworden ten opzichte van de euro.

Binnen de Capvest portefeuilles presteerde de groep Capvest Masters met een globale aandelenstrategie het sterkst met rendementen boven de 10%, hetgeen overeenkomt met de beurzen.

Obligatiemarkten profiteerden dit kwartaal onverminderd van verdere rentedalingen. Het kwartaalrendement van +3,3% voor Europese bedrijfsobligaties bestaat voor slechts 5% uit stabiele rente-inkomsten. De overige 95% van het rendement is toe te schrijven aan koerswinsten door rentedalingen. De effectieve rente voor deze beleggingscategorie is in drie maanden gedaald van 0,8% naar 0,5% per jaar.

De marktneutrale strategieën binnen het defensieve bereik van de Capvest portefeuilles hebben een kwartaalrendement behaald +3,7%. Hiermee presteren zij sinds lange tijd beter dan de sterke obligatiemarkt. Wij verwachten dat deze strategieën, met de nulrente in zicht, een structurele meerwaarde gaan opleveren voor het defensief belegd vermogen.

De stand van de Capvest Masters Barometer is in maart fractioneel opgelopen en de risicobereidheid van de fondsmanagers is daarmee nog steeds matig offensief. De verhouding van defensief en offensief belegd vermogen is hetzelfde gebleven. Er heeft wel een transactie plaatsgevonden binnen het offensieve bereik van het Capvest Masters Fund Offensief.

Het East Capital New Markets Fund van Capvest Master Peter Håkansson is verkocht. Belangrijkste aanleiding tot verkoop is de gewijzigde strategische koers van het fonds. Håkansson verlegt het investeringsterrein naar nieuwe regio’s. Hij moet echter nog ervaring opbouwen in deze regio’s. Daarom vertrouwen wij ons kapitaal niet toe aan dit fonds van Håkansson. Voor een volledige verkooptoelichting verwijzen wij naar het betreffende nieuwsbericht.

Het vrijgekomen kapitaal is begin april toevertrouwd aan nieuwe Capvest Master en Japan specialist Hideo Shiozumi. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een goede aanvulling is voor de Capvest portefeuille door zijn specialistische focus in combinatie met de positieve economische verwachtingen aangaande de Japanse economie. Een verdere onderbouwing van de transactie kunt u lezen in het nieuwsbericht en nader kennismaken met Shiozumi kunt u via zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings