Rapportage februari 2015: Plussen over de hele linie

2015-07.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +6,3% (jan-feb: +11,8%)
  • Aandelenbeurs AEX: +7,4% (jan-feb: +13,6%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,6% (jan-feb: +2,4%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,0% (jan-feb: +3,7%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +2,3% (jan-feb: +6,3%)

 

Plussen over de hele linie

In februari werd de sterke opgaande lijn van januari voortgezet. De MSCI wereldindex nam toe met +6,3% en de AEX met +7,4%. De Europese leningenmarkt steeg met +0,6%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +1,0%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +2,3%.

Alle financiële markten vonden hun weg omhoog als gevolg van de eerder aangekondigde grootschalige kwantitatieve verruiming van de ECB, over het algemeen gunstige bedrijfsresultaten en het afnemen van de geopolitieke spanningen.

Nader beschouwd, lieten de obligatiemarkten een gedifferentieerd beeld zien. De Europese obligaties konden nog koerswinsten realiseren door verdere rentedalingen. Het ijs voor obligatiewinsten wordt wel steeds dunner nu de 0% in zicht komt. In Amerika stegen de rentes deze maand voor het eerst, hetgeen direct resulteerde in koersverliezen.

Gezien onze proactieve houding ten aanzien vandalende rentestanden hebben wij eind februari het laatste Europese obligatiefonds van Dietmar Zantke verkocht. Een nadere motivatie van deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Ons alternatief voor obligaties binnen het defensief belegd vermogen zijn verschillende ‘absolute return’ strategieën. Deze strategieën lijken nu een eerste aanzet te geven om het positieve verschil te maken met de obligatiemarkt. Februari was een goede maand waarbij de rendementen van deze strategieën met gemiddeld +2% toenamen. Capvest Masters Graham Clapp, Nicolas Walewski en Thomas de Saint Seine presteerden zelfs ruim boven gemiddeld met rendementen tussen +3,5% en +4,8%.

Kijken we naar aandelenrendementen, dan steken Capvest Masters Hendrik Leber en Gerald Kichler met hun globale aandelenstrategieën met jaarrendementen van +13% boven de andere Capvest Masters uit. De sterke rendementen zijn te verklaren door de hoge blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt.

Verder valt binnen het offensief belegd vermogen op dat de prestaties van Capvest Master Daniel Riediker dit jaar vooralsnog in lijn lopen met de obligatiemarkt. Deze grootste positie binnen de Capvest Masters Funds herbergt veel waarde. Wij verwachten dat het opkoopprogramma vanuit de ECB ook een stimulerend effect zal hebben op de koersontwikkelingen van de bedrijfsleningen uit Riedikers portefeuille.

De stand van de Capvest Masters Barometer is in februari weer ongeveer gelijk gebleven en de risicobereidheid van de fondsmanagers is daarmee matig offensief. Er is niet actief ingegrepen op de verhouding van defensief en offensief belegd vermogen.

Op 24 februari jl. heeft de Capvest Masters Fund Meeting plaatsgevonden. De duopresentatie met Capvest Master Winfried Walter bleek uit reacties van aanwezigen een overtuigende combinatie te zijn. In de loop van maart zijn meerdere presentaties op locatie gepland. Mocht u daar ook belangstelling voor hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings