Rapportage januari 2015: Januari als kickstarter van 2015!

2015-01.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +5,2%
  • Aandelenbeurs AEX: +6,1%
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,7%
  • Capvest Masters Fund Defensief: +3,0%
  • Capvest Masters Fund Offensief: +4,4%

 

Januari als kickstarter!

Januari was een dynamische maand waarin de financiële markten omhoog schoten. De MSCI wereldindex nam toe met +5,2% en de AEX zelfs met +6,1%. De Europese leningenmarkt steeg met +1,7%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +3,0%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +4,4%.

In korte tijd gebeurde er veel belangwekkends op politiek en monetair gebied. De aanslagen in Parijs, de verkiezingen in Griekenland en het onverwachte loslaten van de koppeling van de Zwitserse frank aan de euro veroorzaakten onrust. De laatst genoemde actie was onvoorzien, maar tegelijkertijd onvermijdelijk. Het stelselmatig verzwakken van de frank ten opzichte van de euro had ervoor gezorgd dat de balans van de Zwitserse centrale bank was opgelopen met 500%. De valutakoppeling was eenvoudigweg onhoudbaar geworden.

De acute onrust op de valutamarkten zorgde voor een ‘rush’ op goud als velige haven. De goudprijs steeg met +7% en het goudsfonds van Capvest Master Georges Lequime schoot omhoog met +23%. Lequime was afgelopen maand de sterkste stijger binnen onze fondsen, maar ook in vergelijking tot andere wereldwijde goudfondsen scoorde hij het allerbeste.

De belangrijkste verklaring voor de goede rendementen van januari is de nieuwe uitbundige liquiditeitsinjectie door de ECB. De aard en omvang van de aangekondigde maatregelen waren meer dan de financiële markten hadden verwacht. Tot september 2016 zal er voor €1.140 miljard aan staatsschulden en private schuld worden opgekocht bij banken.

Aansluitend op deze toezegging heeft Draghi aangegeven dat het stimuleringsprogramma pas stopt wanneer er sprake is van een ‘gezonde’ inflatie in Europa. Dit laatste aspect is zeker zo belangrijk, aangezien hiermee de deur wordt opengezet om het stimuleringspakket nog verder uit te breiden.

Wij beschouwen Draghi’s acties als positieve katalysator voor de goedkoop gewaardeerde Europese aandelen.  Zoals u kunt lezen in ons strategisch document ‘Beleggingsstrategie update 2015’ hebben onze Capvest Masters grote posities in Europa.

De stand van de Capvest Masters Barometer is in januari ongeveer gelijk gebleven. De verhouding van defensief en offensief belegd vermogen is ongewijzigd en er hebben geen transacties plaatsgevonden.

De laatste week van januari hebben wij tijdens het jaarlijkse Europese fondscongres te Mannheim naast nieuwe fondsmanagers ook acht van onze Capvest Masters gesproken. Portefeuilleposities zijn uitgebreid aan bod gekomen. In het algemeen zijn de meeste fondsmanagers positief over aandelen mede dankzij stimuleringsmaatregelen van centrale bankiers, een gedaalde olieprijs en ultra lage rentestanden.

Wij geven u graag een uitgebreide toelichting op onze beleggingsvisie en positionering tijdens de jaarlijkse Capvest Masters Fund Meeting op 24 februari a.s. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings