Nieuwe Capvest Master Christoph Bruns

1.png

In september verwelkomen wij Christoph Bruns als nieuwe Capvest Master binnen het offensief belegd vermogen. Bruns neemt de plaats over van Filip Weintraub met zijn Labrusca Fund waarvan in augustus afscheid is genomen.

In Duitsland is Bruns een bekend gezicht binnen de vermogensbranche. Voor ons staat Bruns al drie jaar op de shortlist van geschikte potentiële nieuwe fondsmanagers. De afgelopen jaren hebben wij vaker presentaties bezocht van deze charismatische spreker. Bruns kan complexe investeringsvraagstukken op een heldere en rationele manier overbrengen, waarbij hij het gebruik van humor niet schuwt.

Zijn fondspositionering komt duidelijk onafhankelijk van de index tot stand. Hij volgt niet de markt, maar staat voor zijn investeringsideeën. Dit komt naar voren in zijn landenallocatie, investeringssectoren en individuele posities. Belangrijk voor ons is de openheid over zijn beleggingsbeslissingen die hij op kwartaalbasis toelicht in conference calls. Zijn visie op de markt is te volgen via zijn wekelijkse column in het Duitse Handelsblatt.

Bruns investeert met zijn fonds Loys Global in een beperkt aantal bedrijven met een lange termijn horizon. Voorafgaand worden bedrijven diepgaand gescreend middels kwalitatieve en kwantitatieve analysemodellen. Een belangrijk kwantitatief selectiecriterium is dat de beurskoers van een bedrijf minimaal 30% handelt onder de koers die is vastgesteld door de   waarderingsmodellen. Een doorslaggevend kwalitatief selectiecriterium is de focus van het management. Het creëren van aandeelhouderswaarde (corporate governance) moet centraal staan. Hiermee wil Bruns erop toezien dat het management en investeerders gelijke belangen nastreven. Dit principe past hij zelf ook toe binnen zijn fondsorganisatie. Bruns is mede investeerder in het fonds Loys Global. Onderstaande grafiek laat zien wat Bruns met zijn fonds tot dusver heeft bereikt. Voor meer informatie over de fondsstrategie en de achtergrond van Christoph Bruns verwijzen wij u naar onze persoonlijke webpagina over hem.

2.png

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans