Afscheid van Capvest Master Filip Weintraub

1.png

Deze week zijn de posities van Capvest Master Filip Weintraub verkocht. Het Labrusca Fund van Weintraub maakte onderdeel uit van het offensief belegd vermogen voor beide Capvest Masters Funds.

In 2009 hebben wij voor het eerst kapitaal toevertrouwd aan Filip Weintraub. Hij was toentertijd fondsmanager van het Skagen Global Fund bij de Noorse fondsorganisatie Skagen. Weintraub heeft in 2010 een eigen fondsorganisatie opgezet en is sindsdien fondsmanager van het Labrusca Fund. Dit fonds hebben wij in februari 2012 aangekocht. Bij verkoop hebben wij een totaal rendement gemaakt van ruim 13 %.

Aanleiding tot verkoop heeft te maken met de continuïteit. De afgelopen maand heeft een grote institutionele belegger zijn kapitaal onttrokken aan het fonds waardoor het Labrusca Fund in omvang is gehalveerd. Vanuit het oogpunt van continuïteit nemen we hier geen afwachtende houding aan en lijkt het ons een geschikt moment om het kapitaal aan een andere fondsmanager toe te vertrouwen. Het vrijgekomen kapitaal wordt geherinvesteerd in het Loys Global Fund van Christoph Bruns. Voor een nadere kennismaking met deze nieuwe Capvest Master verwijzen wij u graag naar het betreffende nieuwsbericht en onze persoonlijke webpagina van Bruns

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans