Afscheid van Capvest Master Anthony Robertson

1.png

Afgelopen week hebben wij de posities van Capvest Master Anthony Robertson verkocht. Het BlueBay High Yield Corporate Bond Fund van Robertson maakte sinds september 2009, dus al vóór oprichting van de Capvest fondsen, onderdeel uit van het defensief belegd vermogen. Het behaalde rendement sinds fondsopstart voor het Capvest Masters Fund Defensief bedraagt 18%. Voor de totale periode komt het rendement uit op ruim 40%.

 

Aanleiding tot verkoop van het fonds zijn de veranderde marktomstandigheden voor ‘high yield’ bedrijfsobligaties. Deze beleggingscategorie heeft sinds 2009 sterke koersontwikkelingen laten zien. Dalende rentestanden en een continue verkleining van de risicopremies waren de belangrijkste ‘aanjagers’ voor de stijgende koersen. Ondertussen zijn de rendement-risico verhoudingen aantoonbaar verslechterd. Vanuit risicomanagement hebben wij dan ook besloten tot verkoop van het BlueBay High Yield Corporate Bond Fund. Binnen het defensief belegd vermogen zijn er nu geen ‘high yield’ posities meer in portefeuille.

Zoals de figuur hieronder laat zien, zijn de toekomstige jaarlijkse renteopbrengsten voor bedrijven met de laagste kredietwaardigheid gedaald tot 5%. Het verschil in renteopbrengsten van bedrijven met de hoogste kredietwaardigheid (Investment Grade) is gedaald tot onder de 2%! Beleggers ontvangen dus een minimaal extra rendement voor een aanzienlijk hoger faillissementsrisico bij bedrijven met de laagste kredietwaardigheid.

3.png

 

Meerdere Capvest obligatiespecialisten zoals Adrian Owens, Shazad Ghaffar en Peter Huber onderkennen deze marktontwikkeling. Owens en Ghaffar voelen zich in toenemende mate oncomfortabel met de toegenomen risico’s van ‘high yield’ beleggingen. Huber heeft zelfs alle obligaties met een lage kredietwaardigheid verkocht, net zoals wij nu binnen de Capvest Masters Funds hebben gedaan.

De vrijgekomen middelen worden geherinvesteerd door de positie van obligatiespecialist Kent Janér met het Nektar fonds verder uit te bouwen.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans