Afscheid van Capvest Master Luca Pesarini

1.png

Afgelopen week zijn de posities van Capvest Master Luca Pesarini verkocht. Het Ethna-AKTIV E fonds van Pesarini maakte sinds juni 2011 onderdeel uit van het defensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Defensief.

De aanleiding tot verkoop is meerledig. Belangrijkste verkoopreden is de te hoge blootstelling aan traditionele obligaties. Onderstaande figuur laat zien dat het percentage liquiditeiten en obligaties inmiddels 81% van de portefeuille omvat.

2.png

Pesarini kan het percentage liquiditeiten en obligaties variëren tussen de 51% en 100%. Het hoge percentage zorgt ervoor dat het Ethna Aktiv E grotendeels vergelijkbaar is met een traditioneel obligatiefonds. Sinds oprichting in 2002 heeft Pesarini hierdoor de vruchten kunnen plukken van een gunstige obligatieomgeving door dalende marktrentes. Zoals beschreven in het artikel ‘ontsnap aan de lage rentestanden!‘ voorzien wij dat kapitaalbehoud met obligatiestrategieën extreem moeilijk zal worden. Wij verwachten dan ook dat het opwaarts potentieel van het Ethna-AKTIV E fonds beperkt is.

Een andere belangrijke reden tot verkoop is de fondsomvang. Het fonds is in toenemende mate populair geworden bij particuliere beleggers. Het gevolg is een extreme kapitaalinstroom. De stijgende fondsomvang komt steeds meer overeen met een exponentiële groeicurve zoals onderstaande grafiek laat zien. Hiermee neemt de bewegingsvrijheid voor beleggingen af en daarmee ook de mogelijkheid tot bovengemiddelde prestaties. Een bekende uitspraak van Warren Buffet over dit fenomeen is: “A fat wallet is the enemy of superior investment returns”.

Tenslotte blijven de rendementen van het Ethna-AKTIV E ook achter op de benchmark. Het totaalrendement sinds investeringsaanvang bedraagt 14,5% versus 25% van de benchmark. Zoals onderstaande grafiek laat zien, heeft Pesarini wel beter gepresteerd dan 100 andere fondsbeheerders met een vergelijkbaar defensief risicoprofiel. De categorie Morningstar Mixfondsen Defensief behaalde in dezelfde periode een rendement van 9,3%.

Zolang achterblijvende prestaties een goede reden hebben en het vertrouwen in de beleggingsstrategie tegelijkertijd hoog blijft, kan de samenwerking met een Capvest Master voortgezet worden. Dus (tijdelijk) achterblijvende prestaties zijn nooit de enige reden om afscheid te nemen van een Capvest Master. Maar in dit geval is het vertrouwen in de beleggingsstrategie van Pesarini tanende. Wij verwachten dat Luca Pesarini in de toekomst niet in staat zal zijn bovengemiddelde fondsprestaties te behalen.

De vrijgekomen middelen worden geherinvesteerd in reeds bestaande Capvest Masters met ‘absolute return’ strategieën. Ook hiervoor verwijzen wij u graag naar het artikel: ‘ontsnap aan de lage rentestanden!‘

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans