Nieuwe Capvest Thomas de Saint-Seine

Niall Paul.png

In november verwelkomen wij nieuwe Capvest Master Thomas de Saint-Seine binnen het defensief belegd vermogen van zowel het Capvest Masters Fund Defensief als het Capvest Masters Fund Offensief. De Saint-Seine neemt de plaats in van Pierre Lagrange van het GLG European Long Short Fund waarvan deze maand afscheid is genomen. Een toelichting op de verkoop van de posities van Lagrange kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Thomas de Saint-Seine hebben wij in 2008 voor het eerst persoonlijk ontmoet in zijn kantoor in Genève. Het was een oriënterend gesprek naar aanleiding van zijn sterke prestaties met het RAM European Equities Fund. In 2007 was hij hiervoor uitgeroepen tot een van de beste Europese aandelenbeleggers door de onafhankelijke fondsdatabase Lipper. Toentertijd is besloten om niet direct te investeren in zijn fonds, omdat we al geïnvesteerd waren in een ander fonds van de Reyl Group. De Saint-Seine is sindsdien wel op de radar gebleven door zijn aanhoudend sterke fondsprestaties.

Vorig jaar november hebben wij hem opnieuw gesproken. Ditmaal niet over het bovengenoemde Europese aandelenfonds, maar over een nieuw opgezette defensieve variant. Sinds 2011 richt de Saint-Seine zich namelijk ook op ‘absolute return’ strategieën. In deze beleggingscategorie onderscheidt hij zich eveneens van de rest. Met zijn fondsprestaties van het RAM European Equities Long Short staat hij na drie jaar in de top rankings. Niet toevallig naast een andere Capvest Master Gianmarco Mondani.

De categorie marktneutrale aandelen (ook wel ‘absolute return’ strategieën genoemd) worden bij Capvest ingezet als alternatief voor traditionele obligatiebeleggingen. De categorie vertoont namelijk een minimale rendementssamenhang met de obligatie- en aandelenmarkt. Met andere woorden betekent het dat de beleggingsresultaten onafhankelijk van marktbewegingen tot stand komen. Capvest Masters Graham Clapp, Gianmarco Mondani en Nicolas Walewski zijn allemaal specialisten binnen deze categorie en worden al ingezet voor het defensief belegd vermogen van de Capvest fondsen.

Onderstaande tabel laat zien dat Thomas de Saint-Seine een goede aanvulling is voor de fondsportefeuilles op het gebied van diversificatie. Als eerste is de samenhang van de rendementen van de Saint-Seine met de obligatie- als ook de aandelenmarkt licht negatief (-0,05 en -0,15). Deze cijfers tonen aan dat de behaalde rendementen vrijwel niet samenhangen met de marktbewegingen. Daarnaast wordt in dit overzicht duidelijk dat de samenhang met de drie strategieën van de andere Capvest Masters ook laag is (tussen 0,02 en 0,47). Dit betekent dat de komst van de Saint-Seine in de portefeuilles bijdraagt aan de spreiding. Spreiding zorgt voor risicoreductie en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van ons risicomanagement.

Voor meer informatie over de fondsstrategie en de achtergrond van Thomas de Saint-Seine verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans