Afscheid van Capvest Master Pierre Lagrange

1.png

Afgelopen week zijn de posities van Capvest Master Pierre Lagrange verkocht. Het GLG European Long Short Fund van Lagrange maakte sinds februari 2004, dus al ruim vóór oprichting van de Capvest fondsen, onderdeel uit van het defensief belegd vermogen. Het behaalde rendement sinds start van het Capvest Masters Fund Defensief in mei 2011 bedraagt slechts 2%. Voor de totale periode vanaf februari 2004 komt het rendement uit op 59%.

De achterblijvende fondsprestaties van Lagrange binnen zijn eigen beleggingscategorie van marktneutrale Europese aandelen is de belangrijkste reden tot verkoop van de posities. In het algemeen is 2014 een moeilijk jaar voor deze beleggingscategorie. De jaarrendementen staan op een klein gemiddeld verlies van -1,5%. Lagrange doet het slechter. Hij heeft zelfs zijn rendement van 2012 en 2013 volledig moeten terug geven en heeft nu over een periode van drie jaar 0% rendement behaald. Onderstaande grafiek laat de koersontwikkeling van Lagrange zien (donkerblauwe lijn) ten opzichte van de andere fondsmanagers met een vergelijkbare strategie (lichtblauwe lijn). Het is duidelijk dat Lagrange sinds april van dit jaar een veer heeft gelaten. Zijn collega fondsmanagers hebben het verlies beperkt gehouden.

De slechte resultaten van Lagrange hebben voor ons geen duidelijke reden. Zijn visie op de markten en rendementsanalyses verschillen niet structureel van andere Capvest Masters om zo’n resultaat te kunnen rechtvaardigen. Daarentegen presteert fondsmanager Thomas de Saint-Seine, die al geruime tijd op onze reservebank zit, bijzonder goed binnen dezelfde beleggingscategorie. De verschillen tussen de twee managers zijn snel opgelopen, zoals de grafiek hieronder duidelijk laat zien (de Saint-Seine blauwe lijn en Lagrange groene lijn).

3.png

Onze eerste persoonlijke contacten met Thomas de Saint-Seine gaan al terug naar 2008. Hij zit al jaren bij ons op de radar en wij volgen zijn fondsprestaties op de voet. Het afscheid van Lagrange biedt een goed moment om de Saint-Seine te verwelkomen. Wij verwachten dat hij van meerwaarde zal zijn boven het fonds van Lagrange. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het nieuwsbericht en de persoonlijke pagina op onze website

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans