Afscheid van Capvest Master Kristian Falnes

1.png

Onze Capvest Master Kristian Falnes gaat stoppen als fondsmanager van het Skagen Global fonds. Dit bericht hebben wij eergisteren ontvangen vanuit het Noorse fondshuis Skagen en vormt de directe aanleiding voor ons om de positie volledig te verkopen. Hiernavolgend treft u een korte toelichting.

Het wereldwijde aandelenfonds van Falnes werd ingezet binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Het Skagen Global fonds maakte al vóór de Capvest fondsoprichting in 2011 onderdeel uit van de portefeuilles. Sinds de aankoop in 2009 bedraagt het totale rendement 77,6%. Voor het Capvest Masters Fund Offensief heeft het fonds een rendement opgeleverd van 8,5% vanaf mei 2011 tot heden.

Het opstappen van een Capvest Master is een cruciaal moment en leidt onherroepelijk tot heroverweging van onze posities. Vanuit onze belegginsfilosofie beschouwen wij de fondsmanager namelijk als de belangrijkste factor in het beleggingsproces. Het zijn de fondsmanagers die beleggingskansen herkennen en níet het beleggingsfonds.

Kristian Falnes wordt opgevolgd door Knut Gezelius, die sinds mei 2014 in dienst is bij Skagen. Onderzoek naar Gezelius’ voorgeschiedenis heeft ons doen besluiten de posities van het Skagen Global fonds te verkopen. Uit bestudering van zijn loopbaan blijkt dat hij minder dan vijf jaar actieve beleggingservaring heeft en bovendien niet eerder in de functie van eindverantwoordelijk fondsbeheerder heeft gewerkt. Daarnaast heeft hij geen ervaring met een globaal beleggingsmandaat. Bij zijn vroegere werkgever Goldman Sachs heeft hij zich gefocust op de specifieke sectoren; industrie, infrastructuur en verzekeringen. De staat van dienst van Gezelius voldoet op basis van voorgaande niet aan onze selectiecriteria om het kapitaal aan hem toe te vertrouwen.

De verkoop van het Skagen Global fonds betekent overigens niet dat de samenwerking met het fondshuis Skagen ook voorbij is. Zeker niet, zouden wij haast zeggen. Het fondshuis herbergt al jaren een aantal kwalitatief hoogwaardige fondsmanagers. Hieronder laat de database van Citywire zien dat naast Kristian Falnes, ook Capvest Master Kristoffer Stensrud tot de absolute topmanagers in de fondswereld behoren. Over een tijdsbestek van 10 jaar komen zij met hun fondsprestaties bovenin de rankings. Kristoffer Stensrud blijft onderdeel van de Capvest fondsen en wij zullen daarnaast de prestaties van Gezelius met bijzondere aandacht volgen.

3.png

 

 

Deze plotse verkoop geeft aanleiding om nieuwe Capvest Master Christoph Bruns versneld in de fondsportefeuille van het Capvest Masters Fund offensief op te nemen. De initiële aankoop van het Loys Global fonds van Bruns stond aanvankelijk al gepland voor september. Door de afnemende risicobereidheid onder de fondsmanagers was deze aankoop tot nadere orde uitgesteld. Nu is het juiste aankoopmoment toch onverwacht snel gekomen. Voor een nadere kennismaking met Christoph Bruns verwijzen wij u graag naar het nieuwsbericht of naar de persoonlijke webpagina op onze site.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans