Afscheid van Capvest Master Graham French

1.png

Afgelopen week hebben wij de posities van Capvest Master Graham French verkocht. Het M&G Global Basics Fund van French maakte onderdeel uit van het offensief belegd vermogen voor beide Capvest Masters Funds.

Aanleiding tot verkoop zijn als eerste de tegenvallende resultaten. Gedurende onze samenwerking vanaf december 2005 heeft French in de eerste jaren uitstekende resultaten behaald. Maar sinds de start van de Capvest Masters Funds in 2011 heeft hij slechts marginaal bijgedragen aan het resultaat, zoals de figuur hieronder laat zien.

 

Wij vonden de toelichtingen op de achterblijvende prestaties te weinig overtuigend om de posities aan te houden. Tijdens de fondsmeetings van afgelopen april en november liet French zich niet zien. Hij had de verantwoording van fondsprestaties en positionering overgelaten aan zijn assistent Randeep Somel. Voorheen was hij altijd zelf aanwezig en bereid tot het beantwoorden van vragen.

Daarnaast hebben we onze bedenkingen over de laatste portefeuillemutaties. French heeft in oktober de posities in mijnbouw verhoogd van 2% naar 12% van de portefeuille. Dit is volkomen tegengesteld aan zijn eerdere strategische koers en hij verhoogt hiermee zijn risicoprofiel aanzienlijk. Twee andere Capvest Masters waarmee wij dit hebben besproken, omschreven deze positionering als behoorlijk speculatief.

Kort na de verkoop ontvingen wij bericht vanuit M&G dat Graham French stopt als fondsmanager. French wordt opgevolgd door Randeep Somel, zijn pupil en rechterhand. Op zichzelf staand is het vertrek van een fondsmanager ook reden tot verkoop van de fondspositie. In dit geval was dat niet meer nodig.

Met het vertrek van French verwelkomen wij nieuwe Capvest Master Jacques Berghmans. Voor een nadere kennismaking verwijzen wij naar het betreffende nieuwsbericht en onze persoonlijke webpagina van Berghmans.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans