Nieuwe Capvest Master Jacques Berghmans

1.png

In november wordt Jacques Berghmans als nieuwe Capvest Master toegevoegd aan het offensief belegd vermogen van beide Capvest Masters Funds. Het vrijgekomen kapitaal door verkoop van het fonds van Graham French wordt hiermee direct geherinvesteerd.

Berghmans is in 2009 via een fondsendatabase bij ons op de radar gekomen. Wij hebben toen contact opgenomen met zijn beheerorganisatie TreeTop Asset Management. Sindsdien volgen wij zijn strategische koers, fondspositionering en rendementen op de voet. Binnen de categorie converteerbare obligaties heeft Berghmans met zijn fonds TreeTop Convertible International al vele jaren een stabiele outperformance behaald.

De porteuilleopbouw van Berghmans kenmerkt zich door ‘high conviction bets’. Dit betekent dat vanuit een sterke overtuiging slechts in een beperkt aantal bedrijven wordt belegd. Daarnaast koopt Berghmans veelal converteerbare obligaties waarvan het zeer waarschijnlijk is dat de obligaties omgezet (geconverteerd) worden in aandelen van het bedrijf. Hiermee hebben de converteerbare obligaties van Berghmans een hoge gevoeligheid voor bewegingen op de aandelenmarkt.

Op basis van bovengenoemde aandelengevoeligheid zetten we het TreeTop Convertible International fonds niet in als een defensieve belegging, hetgeen gebruikelijk is voor de categorie converteerbare obligaties. Vanuit risicobeheersing delen wij het fonds van Berghmans in bij de categorie offensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds.

Met de komst van Berghmans wordt een unieke strategie toegevoegd aan de fondsportefeuilles waarmee de risicospreiding van de Capvest Masters Funds zal toenemen. Daarnaast sluit de visie van Berghmans op opkomende landen goed aan bij de beleggingsstrategie van Capvest Fund Management.

Voor een nadere kennismaking met Berghmans verwijzen wij u naar een recent artikel van de Belgische krant ‘De Standaard’ en naar onze persoonlijke pagina van Berghmans.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans