Afscheid van Capvest Master Harold Heusmidt

1.png

Deze maand hebben wij de fondsen van Capvest Master Harold Heuschmidt verkocht. Het defensieve fonds AC Risk Parity 7 Fund en het offensieve AC Risk Parity 12 Fund van Heuschmidt hebben sinds mei jongstleden aanzienlijke verliezen geleden van -8 en -14%. De totale verliezen sinds juni 2011 zijn voor beide fondsen uitgekomen op -4%. 

Alle risk parity strategieën zijn sinds de aangekondigde beëindiging van Amerikaanse opkoopprogramma’s bovengemiddeld kwetsbaar gebleken voor een zwakke obligatiemarkt. Wij verwachten dat de druk op de obligatiemarkten nog langere tijd zal aanhouden door onrust over de afbouw van steunaankopen door de FED en de historisch lage rentes.

De verkoop van beide Risk Parity Funds van Heuschmidt moeten de rentegevoeligheid voor de Capvest fondsen verder verlagen. De vrijgekomen 3% aan liquiditeiten zullen worden geherïnvesteerd in twee nieuwe Capvest Masters; obligatiespecialist Shazad Ghaffar en aandelenspecialist Gerald Kichler.  

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans