Nieuwe Capvest Master Ariel Bezalel

1.png

Met de komst van Ariel Bezalel vindt er in juni een wissel plaats in het defensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Nieuwe Capvest Master Bezalel neemt de plaats over van Michael Hasenstab met het Templeton Global Total Return Fund.

Bezalel is een obligatiespecialist uit de eigen kweekvijver van de Engelse fondsorganisatie Jupiter. Wij hebben vertrouwen in Bezalel door de overtuigende manier waarop hij de afgelopen jaren zijn beleggingsmandaat heeft gehanteerd. De actuele historisch lage rentestanden maken traditionele ‘go with the flow’ obligatiebeleggingen extreem kwetsbaar voor kapitaalverlies. Wij verwachten dat Bezalel met zijn getoonde flexibiliteit in obligatiestrategieën tegen de stroom in kan zwemmen en voor kapitaalbehoud kan zorgen. De goede beleggingsresultaten van de afgelopen jaren laten zien dat Bezalel weet waar hij mee bezig is.

Met de komst van Bezalel nemen we afscheid van Michael Hasenstab. De beleggingsresultaten van Hasenstab zijn tot dusver goed geweest. Hasenstab is ‘hot’ in de beleggingswereld. Dat heeft gezorgd voor een explosieve groei van zijn fondsen Templeton Global Bond en Templeton Global Total Return Fund. De eerste vijf maanden van dit jaar heeft Hasenstab ruim $26 miljard nieuw kapitaal moeten investeren. Hij bezit inmiddels 10% van de Ierse én Hongaarse staatsschulden! De aanhoudende kapitaalinstroom zorgt ervoor dat de flexibiliteit van Hasenstab’s investeringen onvermijdelijk afneemt. De kans op bovengemiddelde prestaties neemt hiermee logischerwijs ook af.

Nieuwe Capvest Master Ariel Bezalel heeft door zijn goede staat van dienst eveneens een aanzienlijk kapitaal onder zijn beheer van bijna €2 miljard. Dit is echter nog geen 2% van de fondsen van Hasenstab.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans