Nieuwe Capvest Master Enrico Camera

1.png

Enrico Camera is in april als nieuwe Capvest Master toegevoegd aan het Capvest Masters Fund Offensief. Wij kennen Camera sinds de fondsoprichting van het GAM Talentum Emerging Long Short Fund in 2007. Camera is een directe collega van Capvest Master Gianmarco Mondani waar wij al vanaf 2005 mee samenwerken. Bij de Talentum conference calls met updates over strategie en fondsprestaties spraken we naast Mondani ook geregeld met Camera.

De motivatie om een deel van het fondskapitaal aan Camera toe te vertrouwen is meerledig. Camera heeft met een track record van zeven jaar aangetoond uitstekende rendementen te genereren in verhouding tot genomen risico’s. Hij heeft laten zien dat de effectieve Europese markt neutrale aandelenstrategie van Mondani ook succesvol toepasbaar is in opkomende landen.

Met de komst van Camera nemen wij gelijktijdig afscheid van Capvest Master Vincent Strauss door verkoop van het Comgest Magellan fonds. De fondsprestaties van Strauss zijn de laatste vijf jaar achtergebleven op de marktontwikkelingen in opkomende landen. Daarnaast moet Strauss het afleggen tegen de prestaties als ook het neerwaartse risico van Camera. Tot slot is de flexibiliteit van Camera door een fondsomvang van bijna €200 miljoen groter dan de huidige fondsomvang van Strauss van ruim €3 miljard.

Bovenstaande biedt voldoende aanknopingspunten voor een samenwerking met Camera en met vertrouwen voegen wij hem toe aan het offensieve vermogen van de Capvest Masters Funds.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans