Ontsnap aan de lage rentestanden!

Ontsnap.png

Geschreven op 27 maart 2014

Hoe de toekomst van obligatiemarkten eruit gaat zien, kan niemand voorspellen. Maar één ding is duidelijk; de topjaren voor obligaties zijn voorbij.

De tijd van risicovrij rendement behoort tot het verleden en de lage rentes vormen een directe bedreiging voor kapitaalbehoud. De huidige lage rentestanden zorgen ervoor dat het speelveld van obligatiebeleggingen totaal is veranderd. Het is van het grootste belang de portefeuille-opbouw proactief aan te passen aan de nieuwe randvoorwaarden en obligatiebeleggingen te reduceren.

Benieuwd hoe wij inspelen op de veranderde marktcondities? Lees dan het artikel: Ontsnap aan de lage rentestanden!

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans