Fondsmanagers

Een beleggingsfonds kan geen kansen herkennen. Geen risico’s inschatten. Geen ervaring opdoen. In onze visie kunnen beleggingsfondsen niet het verschil maken. Fondsmanagers wel. Wij geloven dat de performance en bewezen kwaliteiten van een fondsmanager een beter perspectief bieden op het behalen van bovengemiddelde rendementen. Maak kennis met onze Capvest Masters.Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.