Fondsen

 

Capvest is beheerder van de Capvest Masters Funds en deze bestaat uit twee beleggingsfondsen: het Capvest Masters Fund Defensief en het Capvest Masters Fund Offensief. Het is een in Nederland gevestigd fonds voor gemene rekening en heeft een open-end karakter.

 
 

Belangrijkste doelstelling van het Capvest Masters Fund Defensief is kapitaalbehoud. Dit fonds is bedoeld voor beleggers die hun vermogen voor het grootste deel risicomijdend willen beleggen, bijvoorbeeld voor het pensioen of de studie van hun kinderen. 

 

Belangrijkste doelstelling van het Capvest Masters Fund Offensief is vermogensgroei. Dit fonds is bedoeld voor beleggers die bovengemiddelde rendementen nastreven en bereid zijn hiertoe meer beleggingsrisico te nemen dan bij een defensieve belegging. 


Marktvisie

JaarverslagenCapvest is een Nederlandse beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen en valt onder het AIFMD-meldingsregime. Capvest is op basis van de Vrijstellingsregeling artikel 2:66a Wet Financieel Toezicht (Wft) vrijgesteld van de vergunningsplicht. Aangezien Capvest de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft.

Inschrijving in de fondsen is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

AFM.png
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiƫle doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.