Winfried Walter

winnie.png

Winfried Walter (1961) is tien jaar fondsmanager van het Albrech & Cie Optiselect fonds geweest. Hiermee heeft Walter sinds 2000 een totaalrendement behaald van 51%. De MSCI World Index heeft in dezelfde periode 37% verloren. In oktober 2011 is Walter met zijn eigen globale aandelenfonds van start gegaan.


Achtergrondinformatie

Winfried Walter is met ruim 20 jaar beleggingservaring een specialist op het gebied van aandeleninvesteringen. Walter hanteert een lange beleggingshorizon en is bereid om tegen de marktovertuiging in te gaan. In Duitsland heeft hij naamsbekendheid verkregen met de uitstekende prestaties van het fonds. Hij heeft naast zijn Master studie Economie en Bedrijfskunde aan de Universität Tübingen een opleiding als Amerikaanse effectenhandelaar afgerond.

Aanvang investering

Het fonds van Winfried Walter maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Maart 2005

Vestigingsplaats

Köln, Duitsland

Fonds en performance

Global Equity ValueSelect Fonds is een offensief aandelenfonds dat internationaal belegt. Walter richt zich uitsluitend op kwalitatief hoogwaardige bedrijven waarvan een langdurige waardestijging verwacht kan worden. Hij gaat over tot het investeren in een bedrijf indien de beurskoers ongeveer 50% onder de volgens hem reële waarde wordt gehandeld. Gedurende een investeringsperiode van vijf tot zeven jaar ontvangt hij zodoende een relatief hoog dividend en heeft hij een grote kans op koersherstel. Verder kent Walter geen investeringsrichtlijnen of beperkingen op het gebied van regio’s, sectoren of bedrijfsgrootte.

 

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Vienna, Austria
  • Fondsbeheerder: Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG, Koln, Germany (registration nr. regulator 124151)
  • Toezichthouder fondsbeheerder: Bundes-anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (German BaFin)
  • Fondsstructuur: UCITS-compliant fund domiciled in Austia and approved by Finanzmarktaufsicht (Austria FMA)
  • Controlerend accountant: BDO Austia GmbH, Vienna, Austria (org. nr. FN 96046w. Austria FMA refers to own database.
  • Bewaarbedrijf: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Vienna, Austia (org. nr.  FN 78445k). Austria FMA refers to own database.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings