Stephan Hornung

Stephan.png

Stephan Hornung (1975) heeft in 2004 zijn eigen fondsorganisatie Discover Capital opgericht en is sindsdien fondsmanager van het SQUAD Value fonds. Hornung heeft de eerste 11 jaar sinds oprichting +11,5% per jaar behaald door een sterke focus op Europese kleine en middelgrote bedrijven. Hij staat daarmee in de top 10 binnen de beleggingscategorie small- en midcap Europa. Zowel op basis van rendement als op basis van beperkt neerwaarts risico.


Achtergrondinformatie

Stephan Hornung heeft ruim 15 jaar beleggingservaring en is specialist op het gebied van Europese aandeleninvesteringen. Na afronding van zijn studie economie aan de Universität Augsburg is Hornung in 1999 direct in dienst getreden bij fondsorganisatie Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG. Naast activiteiten voor de fondsorganisatie heeft hij in dezelfde periode portefeuilles beheerd voor CMW GmbH, een Duitse family office. Na vijf jaar actieve beleggingservaring heeft Hornung in 2004 met collega Christian Struck Discover Capital opgericht. De organisatie is een nichespeler en richt zich op de analyse van kleine en middelgrote bedrijven in met name Duitstalige landen. Het vermogen onder beheer bedraagt 420 miljoen euro.

Aanvang investering

Het fonds van Stephan Hornung maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Mei 2016

Vestigingsplaats

Augsburg, Duitsland

Fonds en performance

SQUAD Value is een offensief fonds dat belegt in Europese aandelen. Hornung is een specialist en managet het kapitaal vanuit sterke beleggingsovertuigingen. Bij de zoektocht naar geschikte investeringsmogelijkheden in kleine en middelgrote, ondergewaardeerde bedrijven trekken Hornung en Christian Struck gezamenlijk op. Zij worden bij hun analyses ondersteund door een team van vier analisten. De aandelenblootstelling wordt door Horning flexibel ingezet waarbij ook de mogelijkheid bestaat om naar cash of obligaties uit te wijken. Het doel is om een langdurig aantrekkelijk rendement met een lage beweeglijkheid te bereiken.

De focus op kleine en middelgrote bedrijven heeft de beperking dat het vermogen onder beheer niet te groot mag worden. Indien er nog 50 miljoen euro aan nieuw kapitaal wordt bijgestort, accepteert Hornung geen nieuwe investeerders meer. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de beleggingen in kleinere beursondernemingen een belangrijk onderdeel van de portefeuille blijven uitmaken.

Externe ratings

  • Sauren 3 Gold

Bron: www.discover-capital.de

Nieuws en publicaties over Stephan Hornung

Interview met Stephan Hornung

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: Axxion S.A., Grevenmacher, Luxemburg
  • Fondsbeheerder: PEH Wertpapier AG, Frankfurt am Main, Germany (registration nr. regulator 109589)
  • Fondsadviseur: Discover Capital GmbH, Augsburg, Germany
  • Toezichthouder fondsbeheerder: Bundes-anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (German BaFin)
  • Fondsstructuur: SICAV domiciled in Luxembourg. Authorised by Commission de Surveillance du Secteur (Luxembourg CSSF)
  • Controlerend accountant: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, Luxembourg (registration nr. regulator CSSF 101)
  • Bewaarbedrijf: Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg, Luxembourg. Luxembourg CSSF refers to own database of supervised entities.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings