Rob Burnett

winnie.png

Rob Burnett (1978) is aandelenmanager van het Lightman European Fund. Burnett belegt vol overtuiging in een beperkt aantal Europese bedrijven en heeft een contraire investeringsvisie. De bedrijven zijn veelal impopulair en worden genegeerd door de massa. Afgelopen 14 jaar heeft Burnett een gemiddeld jaarrendement behaald van +11,9% versus het marktgemiddelde van +8,7% per jaar. De bovengemiddelde fondsprestaties hebben hem meerdere onderscheidingen opgeleverd vanuit de onafhankelijke fondsdatabases Citywire en Trustnet. 


Achtergrondinformatie

Rob Burnett is in 2000 afgestudeerd aan de Oxford University (Engeland) in de richtingen politiek, filosofie en economie. Later heeft hij tijdens zijn loopbaan ook nog de opleiding tot Chartered Financial Analist (CFA) succesvol afgerond. Na zijn studententijd is Burnett in dienst getreden bij de aandelendivisie van Goldman Sachs. In 2002 heeft hij de overstap gemaakt naar Neptune Investment Management in de functie van aandelenanalist. In mei 2005 is Burnett bevorderd tot hoofd Europese aandelen en heeft hij de eindverantwoording gekregen over het Neptune European Opportunities Fund. Eind 2018 heeft Burnett ontslag genomen om in 2019 Lightman Investment Management te kunnen oprichten.

Met zijn nieuwe fonds Lightman European Fund continueert Burnett zijn beleggingsstrategie met als basis Europese waarde aandelen. Burnett blijft bij kapitaalbeheer sterk gericht op risicobeheersing vanuit twee duidelijke invalshoeken. Enerzijds analyseert hij de cashflow van het bedrijf nauwgezet. Anderzijds focust hij zich op de marktprijs in verhouding tot de onderliggende waarde. De nadruk op dit laatste maakt Burnett tot waardebelegger bij uitstek.    

Aanvang investering

Het fonds van Rob Burnett maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
April 2019

Vestigingsplaats

Londen, Engeland

Fonds en performance

Lightman European Fund is een offensief aandelenfonds waarbij geïnvesteerd wordt in bedrijven die gevestigd zijn in Europa en op wereldniveau opereren (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk). Burnett richt zich met het fonds op ondergewaardeerde bedrijven met een sterke kasstroom en aanzienlijk groeipotentieel. Hij heeft de vrijheid om de portefeuille snel aan te passen aan marktomstandigheden. Burnett heeft een sterk geconcentreerde portefeuille die bestaat uit slechts 40 tot 50 bedrijven. Hij kan maximaal 20% van het fondskapitaal in cash aanhouden. Zijn afwijkende positionering ten opzichte van de MSCI Europe ex UK index ligt in de regel boven de 80% (active share >80%). Dat betekent dat 80% van zijn beleggingen niet in de index is opgenomen. 

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: LF Lightman Investment Funds, London, UK (registratie nr. IC009571)

  • Fondsbeheerder: Lightman Investment Management Ltd, London, UK (registration nr. regulator 827120)

  • Toezichthouder fondsbeheerder: Financial Conduct Authority (English FCA)

  • Fondsstructuur: UCITS compliant fund domiciled in UK and approved by English FCA

  • Controlerend accountant: Ernst & Young LLP, London, UK (registration nr. regulator 196203)

  • Bewaarbedrijf: Northern Trust Global Services SE, London, UK (registration nr. regulator 829966).


In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings