Rakesh Bordia

Rakesh Bordia.png

Rakesh Bordia (1973) is opkomende landen specialist en heeft ruim tien jaar beleggingservaring als fondsmanager. Sinds 2015 is hij eindverantwoordelijk voor het Pzena Emerging Market Focused Value fonds. De naam zegt al dat Bordia sterk op waarde focust. Dankzij bovengemiddelde prestaties heeft hij een AA ranking gekregen binnen de totale aandelencategorie opkomende landen vanuit de onafhankelijke database Citywire. Dat is extra bijzonder in de periode waarin juist waardestrategieën onder druk stonden. 


Achtergrondinformatie

Rakesh Bordia is in 1995 afgestudeerd aan de Indian Institute of Technology in Kanpur (India). Aansluitend heeft hij in 1998 zijn MBA opleiding afgerond aan de Indian Institute of Management in Ahmedabad. Na afronding van zijn studie is Bordia bij consultancy organisatie Booz Allen Hamilton in New York aan de slag gegaan. Hij heeft zich toegelegd op de deelgebieden innovatie- en groeistrategieën en heeft zijn blik vooral op Azië gericht. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar fondsbeheerder Pzena in New York. Binnen het in 2008 opgerichte opkomende landen team heeft Bordia zich opgewerkt van senior research analist tot eindverantwoordelijke fondsmanager. Het fondsteam van Bordia bestaat uit vier managers die worden ondersteund door een research team van 26 interne analisten.

Aanvang investering

Het fonds van Rakesh Bordia maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
September 2018

Vestigingsplaats

New York, Amerika

Fonds en performance

Pzena Emerging Markets Focused Value is een aandelenfonds dat belegt in opkomende landen. Bordia en zijn team hanteren een strakke waardestrategie waarbij ze goede bedrijven willen inkopen tegen gunstige koersen. Bordia richt zich op bedrijven die slechter presteren dan hun historische verdiencapaciteit. Er wordt intensieve interne research toegepast om te kunnen beoordelen of de zwakke prestaties van tijdelijke dan wel permanente aard zijn. Indien een bedrijf voldoet aan alle beleggingscriteria wordt er op basis van unanimiteit van het managementteam overgegaan tot een investering. Het verkoopproces is even gedisciplineerd. Zodra een bedrijf niet meer handelt tegen een korting van de markt wordt de positie verkocht. De portefeuille is met gemiddeld 60 posities zeer geconcentreerd en posities worden ingenomen onafhankelijk van de benchmark. Bordia streeft op lange termijn een bovengemiddeld resultaat na met een duidelijk lager dan verwacht neerwaarts risico dan van aandelen uit opkomende landen verwacht mag worden. 

Externe ratings

  • Citywire AA

Bron: www.pzena.com

Nieuws en publicaties over Rakesh Bordia

Interview met Rakesh Bordia

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: Pzena Value Funds plc, Dublin, Ireland (registration nr. 412507)
  • Fondsbeheerder: Pzena Investment Management LLC, New York, USA (registration nr. CIK 0001399249)
  • Toezichthouder fondsbeheerder: U.S. Securities and Exchange Commission (U.S. SEC)
  • Fondsstructuur: UCITS structure domiciled in Dublin, Ireland. Authorised by the Central Bank of Ireland
  • Controlerend accountant: PricewaterhouseCoopers, Dublin, Ireland (registration nr. regulator AI223671 regulator CARB (Chartered Accountants Regulatory Body)
  • Bewaarbedrijf: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd, Dublin, Ireland (registration nr. regulator C21680, regulator Central Bank of Ireland)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings