Paul McNamara

paul.png

Paul McNamara (1965) is een van de meest ervaren fondsmanagers op het gebied van obligatiebeleggingen in opkomende landen. Zijn beleggingsbeleid is erop gefocust optimaal te kunnen anticiperen op een ‘crisis en herstel cyclus’. Hij investeert vroegtijdig in economieën die op het punt staan te herstellen van een crisis.


Achtergrondinformatie

Paul McNamara heeft zijn studie Economie aan de London School of Economics afgerond en is tevens Chartered Financial Analist (CFA). McNamara begon zijn loopbaan als docent aan de universiteit van Warschau. Nadat McNamara een korte periode bij de Britse centrale overheidsorganisatie ten behoeve van export financiering had gewerkt, heeft hij in 1997 de overstap gemaakt naar fondsbeheerder Julius Bear. In 2000 heeft McNamara het Julius Baer Local Emerging Bond Fund opgericht.  McNamara heeft vervolgens naam en faam gemaakt met een indrukwekkende waardeontwikkeling. Hij is gespecialiseerd in het realiseren van een optimaal rendement tijdens crisissituaties zoals bij Argentinië (2001), Turkije (2003) en Rusland (2009).

Aanvang investering

Het fonds van Paul McNamara maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Maart 2012.

Vestigingsplaats

Londen, Engeland

Fonds en performance

GAM Star Emerging Market Rates is een beleggingsfonds dat zich richt op obligaties in opkomende landen. McNamara is expliciet gericht op het doorgronden van en het actief investeren in crisissituaties. De portefeuille is meestal opgebouwd op basis van drie tot vier beleggingsthema’s, die vervolgens zijn onderverdeeld in vijf tot zes individuele posities. Een hoge verhandelbaarheid is cruciaal in dit soort stresssituaties. McNamara zorgt ervoor dat het overgrote deel van de posities binnen drie dagen verkocht kunnen worden zonder noemenswaardige impact op het prijsniveau. Als een van de pioniers op het gebied van crisismanagement bij te hoge schuldenniveaus verwachten wij dat McNamara met zijn fonds zeker toegevoegde waarde kan leveren in de huidige tijd waar het schuldenthema dominant is.

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: GAM Fund Management Ltd, Dublin, Ireland

  • Fondsbeheerder: GAM International Management Ltd, London, UK (registration nr. regulator 122331)

  • Toezichthouder fondsbeheerder: Financial Conduct Authority (English FCA)

  • Fondsstructuur: OEIC (UCITS structure) domiciled in Dublin, Ireland. Authorised by the Central Bank of Ireland

  • Controlerend accountant: PricewaterhouseCoopers, Dublin, Ireland (registration nr. regulator AI223671 regulator CARB (Chartered Accountants Regulatory Body)

  • Bewaarbedrijf: J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, Dublin, Ireland (registration nr. regulator 7556, regulator Central Bank of Ireland)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings