Niall Paul

Niall.png

Niall Paul heeft 20 jaar actieve beleggingservaring en is aandelenspecialist in opkomende landen. Met zijn investeringsstrategie gericht op het identificeren van ondergewaardeerde groeiondernemingen heeft Paul rendementen behaald van gemiddeld 4 tot 10% per jaar boven de index. Zijn prestaties hebben hem meerdere onderscheidingen in de industrie opgeleverd, waaronder een AA rating vanuit de onafhankelijke rating organisatie Citywire.


Achtergrondinformatie

Niall Paul is in 1993 afgestudeerd met de opleiding Civiele Techniek aan de universiteit van Liverpool. Aansluitend startte hij zijn loopbaan bij beheerorganisatie Foreign & Colonial. Paul heeft vervolgens vier jaar gewerkt als fondsmanager gericht op beleggingen in Latijns-Amerika. In 1999 heeft hij de overstap gemaakt naar Aviva Investors waar Paul eindverantwoordelijk was voor het beleggingsbeleid van opkomende landen. Hij gaf leiding aan een team van 50 investeringsprofessionals met een vermogen van £15 miljard onder beheer. In mei 2010 is hij in dienst getreden bij TT International om daar vorm en inhoud te geven aan een nieuwe tak van investeringen in opkomende landen. Tegenwoordig geeft hij leiding aan een team van zeven investeringsprofessionals en is samen met Robert James portfoliomanager van twee opkomende landen fondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal £1 miljard.

Aanvang investering

Het fonds van Niall Paul maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Juli 2017

Vestigingsplaats

Londen, Engeland

Fonds en performance

TT EM Unconstrained Fund is een offensief aandelenfonds dat belegt in opkomende markten. Paul richt zich met dit fonds naast de grotere opkomende economieën (o.a. China en Korea) ook duidelijk op de kleinere economieën in opkomende landen (o.a. Pakistan, Vietnam en Argentinië). Deze kleinere economieën zitten nog vroeg in hun economische ontwikkeling met vaak een gunstige demografische samenstelling, minder schulden en hogere groei. De portefeuilleopbouw is geconcentreerd en bestaat uit gemiddeld 30 tot 40 bedrijven. Verder is kenmerkend dat Paul’s investeringen een hoge afwijking kennen ten opzichte van de index. Dit wordt ook wel de ‘active share’ genoemd. Gemiddeld 90% van de portefeuille is niet gerelateerd aan de index. Paul en zijn investeringsteam combineren top-down en bottom-up analysetechnieken met als doel bedrijven te selecteren met lage waarderingen en een hoge groeipotentie.

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: TT International Funds PLC, Dublin, Ireland
  • Fondsbeheerder: TT International, London, UK (registration nr. regulator 170435)
  • Toezichthouder fondsbeheerder: fondsbeheerder: Financial Conduct Authority (English FCA)
  • Fondsstructuur: UCITS structure domiciled in Dublin, Ireland. Authorised by the Central Bank of Ireland
  • Controlerend accountant: Deloitte & Touche, Dublin, Ireland (regulator CARB (Chartered Accountants Regulatory Body)
  • Bewaarbedrijf: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd, Dublin, Ireland (registration nr. regulator C20892)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings