Mehis Raud

MehisR.png

Mehis Raud (1981) is een aandelenspecialist met een focus op Oost-Europa. Hij heeft ruim 15 jaar beleggingservaring bij fondsbeheerorganisatie Trigon Capital uit Estland. Raud heeft zich toegelegd op aandelenmarkten van landen die sinds 2004 of later zijn toegetreden tot de Europese Unie. Daarnaast investeert Raud ook in landen die in de toekomst mogelijk nog gaan toetreden tot de Unie. Zijn fondsprestaties zijn indrukwekkend. Raud heeft de Oost-Europese indexen de afgelopen 10 jaar met gemak achter zich gehouden en bevindt zich in de top 10 fondsen die gespecialiseerd zijn in Oost-Europa. Het heeft Raud een AA rating van de onafhankelijke Engelse database Citywire opgeleverd en verschillende Lipper Fund Awards van het Canadese Thomson Reuters. 


Achtergrondinformatie

Mehis Raud is in 1982 geboren op het eiland Saaremaa in Estland. Raud heeft het Kuressaare Gymnasium afgerond en is afgestudeerd in de richting Banking & Finance aan de Tallinn Technical University. In 2002 is Raud zijn carrière gestart als betalingsspecialist bij de een na grootste bank van Estland, de SEB Bank. In 2003 heeft hij de overgestapt gemaakt naar fondsbeheerder Trigon als research analist. Eind 2007 kreeg Raud vanuit de organisatie de eindverantwoording over het Trigon Central and Eastern European Fund. Na een jaar heeft Raud de strategie en de naam van het fonds aangepast. Het fonds heeft de huidige naam Trigon New Europe Fund gekregen. De bovengemiddeld sterke focus op dividend uitkeringen laat zien dat hiermee bovengemiddelde prestaties met benedengemiddelde risico's te behalen zijn. In oktober 2016 is Raud toegetreden tot de raad van bestuur van beheerorganisatie Trigon Capital.

Aanvang investering

Het fonds van Mehis Raud maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
November 2018

Vestigingsplaats

Tallinn, Estland

Fonds en performance

Trigon New Europe Fund is een aandelenfonds dat belegt in Oost-Europa inclusief Turkije maar exclusief Rusland. Raud en zijn team van vier research analisten hanteren een waardestrategie waarbij ze sterke regionale bedrijven willen inkopen tegen gunstige koersen. De focus is hierbij gericht op bedrijven met een hoge operationele cash flow in combinatie met hoge dividenduitkeringen. De dividenduitkeringen van de portefeuille zijn in de regel het dubbele van het wereldwijde marktgemiddelde. Het team van Raud maakt gebruik van zowel interne als externe research en neemt actief contact op met het management, toeleveranciers en professionals uit de sector specialisten om de risico's en kansen optimaal in kaart te brengen. Raud heeft met 35 tot 45 posities een sterk geconcentreerde portefeuille. Zijn afwijkende positionering ten opzichte van de Oost-Europa index ligt in de regel boven de 70% (active share >70%).  

Externe ratings

  • Citywire AA

  • Sauren 2 Gold

Bron: www.trigoncapital.com

Nieuws en publicaties over Mehis Raud

Interview met Mehis Raud

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: IPConcept S.A., Stassen, Luxembourg

  • Fondsbeheerder: AS Trigon Asset Management, Tallinn, Republic of Estonia (registration nr. 1133 9670)

  • Toezichthouder fondsbeheerder: Estonian Financial Supervision Authority

  • Fondsstructuur: UCITS IV domiciled in Luxembourg. Authorised by Commission de Surveillance du Secteur (Luxembourg CSSF)

  • Controlerend accountant: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, Luxembourg (registration nr. regulator CSSF 101)

  • Bewaarbedrijf: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg. Luxembourg CSSF refers to own database of supervised entities.


In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings