Kent Janér

Kent.png

Kent Janér (1961) wordt zowel in Zweden als daarbuiten erkend als specialist op het gebied van obligatiebeleggingen. Sinds oprichting van het Nektar fonds in 1998 heeft hij een gemiddeld rendement behaald van ruim 12% per jaar met een lage bewegelijkheid (volatiliteit van 7%). Janér heeft met zijn fonds talloze fondsonderscheidingen vanuit de beleggingswereld ontvangen.


Achtergrondinformatie

Na zijn afstuderen aan de hoog aangeschreven Stockholm School of Economics in 1984, was Kent Janér actief als beurshandelaar in staatsobligaties. Eerst bij Svenska Handelsbanken en later bij Citicorp in Londen. In 1989 trad hij in dienst bij JP Bank als hoofd van de obligatie divisie. Tussen 1991 en 1995 was hij executive Vice President bij JP Bank en plaatsvervangend lid van de raad van bestuur. In 1998 maakte Janér de stap naar zelfstandigheid met het Nektar fonds. Hiervoor richtte hij fondsorganisatie Nektar Asset Management AB op. Nektar is inmiddels een partnerschap aangegaan met het Zweedse fondshuis Brummer & Partners. Dit fondshuis is mede investeerder en neemt de niet investerings gerelateerde werkzaamheden uit handen. Het investeringsteam van Janér kan zich zodoende volledig richten op de core business. Naast fondsmanager is Janér lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Stockholm Institute for Financial Research voor financieel onderzoek. Bovendien heeft Janér tijdens zijn loopbaan een MBA opleiding succesvol afgerond.

Aanvang investering

Het fonds van Kent Janér maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Oktober 2012.

Vestigingsplaats

Stockholm, Zweden

Fonds en performance

Nektar Fund is een defensief beleggingsfonds. Nektar verschilt van conventionele obligatiefondsen door haar ruime investeringsmandaat. Het fonds kan hiermee als doelstelling nastreven een positief rendement te genereren onafhankelijk van marktomstandigheden. Sinds oprichting in 1998 heeft Janér alléén in 2008 een verlies behaald van 6%. Janér laat het fondskapitaal onder zijn leiding door tien fondsmanagers investeren in voornamelijk obligatiemarkten. De managers hebben verschillende portefeuilles waarbij Kent Janér de eindverantwoording heeft. De fondsopbouw heeft een hoog spreidingsniveau waarbij het aantal posities in de regel niet onder de honderd komt.

Bron: www.brummer.se

Nieuws en publicaties over Kent Janér

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: Brummer & Partners AB, Stockholm, Sweden
  • Fondsbeheerder: Nektar Asset Management AB, Stockholm, Sweden (registration nr. regulator 556544-1036)
  • Toezichthouder fondsbeheerder: Finansinspektionen (Swedish FSA
  • Fondsstructuur: Special fund within the meaning of Chapter 1, section 1 of the Swedish invest funds act ( 2004:46) and approved by Finansinspektionen (Swedish FSA) with identification number 051426.
  • Controlerend accountant: KPMG AB, Stockholm, Sweden (registration nr. regulator 556043-4465)
  • Bewaarbedrijf: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm, Sweden (registration nr. regulator 502032-9081)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings