Fabrice Vecchioli

fabrice.png

Fabrice Vecchioli (1962) heeft in 2002 het Parus Fund opgericht. Het fonds heeft een wereldwijd long/short aandelenmandaat. Vecchioli hanteert een lange termijn investeringsstrategie en accepteert daarmee koersfluctuaties op korte termijn. In de eerste elf jaar heeft Vecchioli een rendement behaald van 17,9% per jaar. De MSCI wereld index behaalde in dezelfde periode 5,4% per jaar.


Achtergrondinformatie

Fabrice Vecchioli is afgestudeerd  in de actuariële wetenschappen aan de École Polytechnique in Parijs, de meest prestigieuze instelling voor wetenschappelijk onderzoek in Frankrijk. Als gecertificeerd actuaris is hij gespecialiseerd in het doorrekenen en evalueren van risico’s. Vecchioli is zijn loopbaan begonnen in 1988 als obligatiehandelaar voor Finance Plus (tegenwoordig UBS France) en Midland Bank (overgenomen door HSBC). In 1990 is Vecchioli overgestapt naar Finacor Group waar hij zes jaar als obligatie portfolio manager werkzaam is geweest. Deze functie heeft hij ook van 1996 tot 2000 vervuld voor vermogensbeheerder Comgest. In 2001 heeft Fabrice Vecchioli samen met zijn jongere broer Edouard Vecchioli Parus Finance opgericht. Met de oprichting van het Parus Fund heeft Vecchioli zijn werkterrein verlegd van obligaties naar aandelen. Vanuit zijn brede kennis over meerdere investeringscategorieën heeft hij aangetoond een uitstekende ‘stockpicker’ te zijn.    

Aanvang investering

Het fonds van Fabrice Vecchioli maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Maart 2013

Vestigingsplaats

Londen, Engeland

Fonds en performance

Parus Fund is een offensief beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in Europese en Noord-Amerikaanse aandelen. Vecchioli heeft een absolute rendementsdoelstelling onafhankelijk van een index. Hij koopt groeiaandelen met een competitief voordeel en verkoopt daarnaast aandelen van bedrijven met structurele problemen. Vecchioli richt zich op lange termijn resultaten met als doel rendement te behalen op elke positie. Prijsfluctuaties op korte termijn worden hierbij geaccepteerd. Vecchioli vormt tesamen met drie collega’s het totale investeringsteam. De portefeuille is opgebouwd uit ongeveer 40 tot 60 verschillende posities.

Externe ratings

  • Sauren 3 Gold

Bron: www.parusfinance.com

Nieuws en publicaties over Fabrice Vecchioli

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: Parus Fund plc, Dublin, Ireland
  • Fondsbeheerder: Parus Finance UK Ltd, Paris, France (Registration nr. regulator 74574)
  • Toezichthouder fondsbeheerder: Autorité des marchés financiers (France AMF)
  • Fondsstructuur: OEIC (UCITS structure) domiciled in Dublin, Ireland. Authorised by the Central Bank of Ireland
  • Controlerend accountant: Ernst & Young, Dublin, Ireland (registration nr. regulator C13218)
  • Bewaarbedrijf: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd, Dublin, Ireland (registration nr. regulator C20892)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings