Daniel Riediker

Daniel.png

Daniel Riediker (1967) is oprichter, mede-eigenaar en fondsmanager van Alegra Capital. Hij is specialist op het gebied van Asset Backed Securities (ABS). Deze specifieke sector is volledig afgeschreven in de crisis, maar Riediker bewijst dat zijn beleggingsfondsen toegevoegde waarde hebben.


Achtergrondinformatie

Daniel Riediker heeft Alegra Capital samen met drie oud collega’s in 2003 opgericht. Bij zijn voormalige werkgever Zürich Financial Services (ZFS) startte hij zijn professionele carrière in de functie van productontwikkelaar en strategisch planner. Na twee jaar heeft hij gedurende acht jaar leiding gegeven aan de Centre’s European CDO group, een dochteronderneming van ZFS. In deze periode is de basis gelegd voor de start van een eigen fondsenorganisatie. Riediker studeerde magna cum laude af in de Economie aan de Universität Zürich.

Aanvang investering

De fondsen van Daniel Riediker maken onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
September 2006

Vestigingsplaats

Zürich, Zwitserland

Fonds en performance

Alegra ABS I (Euro) Fund is een offensief beleggingsfonds waarbij Riediker investeert in voornamelijk Europese leningen in de vorm van Asset Backed Securities (ABS). Hij stelt zichzelf ten doel een gunstig risco/rendementsprofiel te realiseren over zijn totale portefeuille. Het grootste risico bij ABS investeringen bestaat uit waardeverlies veroorzaakt door faillissementen van de onderliggende bedrijven. De analysewerkzaamheden zijn dan ook voornamelijk gericht op de beoordelen van kredietwaardigheid van onderliggende bedrijven. Tijdens de crisis is de handel in ABS leningen volledig tot stilstand gekomen. Ondanks dit gegeven heeft Riediker zijn ABS fonds, als enige voor zover ons bekend, niet hoeven sluiten. En daar plukt het fonds van Riediker nu de vruchten van.

Alegra ABS Two (Euro) Fund is een offensief beleggingsfonds waarbij Riediker investeert in voornamelijk Europese leningen in de vorm van Asset Backed Securities (ABS). Het fonds wordt op een zelfde manier ingericht als Alegra ABS I Euro Fund met dit verschil dat de onderliggende leningen een hogere kredietwaardigheid hebben en dus minder faillissementsrisico lopen.

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz, Liechtenstein (registration nr. regulator FL-0002.000.772-7)
  • Fondsbeheerder: Alegra Capital (Lie) Ltd, Vaduz, Lichtenstein (registration nr. regulator FL-0002.402.175-9)
  • Toezichthouder fondsbeheerder: Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein FMA)
  • Fondsstructuur: Collective trust pursuant established by Liechtenstein law and approved by Liechtenstein FMA
  • Controlerend accountant: Ernst & Young AG, Bern, Schweiz (registration nr. regulator CH-035.9.020.344-5)
  • Bewaarbedrijf: Verwaltung- und Privat-Bank AG, Vaduz, Liechtenstein (registration nr. regulator LI-0001.007.080-0)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings