Ariel Bezalel

Ariel-Bezalel-150x150.jpg

Ariel Bezalel (1975) is een obligatiespecialist met ruim 15 jaar ervaring. Hij heeft aangetoond met het flexibele obligatiemandaat van zijn Jupiter Strategic Bond Fund uitstekende prestaties te kunnen behalen. In de actuele marktomgeving van historisch lage rentevergoedingen op obligaties is een flexibel beleggingsmandaat een absolute noodzaak voor kapitaalbehoud.


Achtergrondinformatie

Ariel Bezalel is als talentvolle economiestudent in 1997 door fondsorganisatie Jupiter rechtstreeks uit de collegebanken van Middlesex University geplukt. Vanaf 1998 werd hij toegevoegd aan het obligatieteam als assistent fondsmanager. Bezalel groeide na twee jaar door tot fondsmanager van obligatiefondsen binnen Jupiter. Hij heeft brede ervaring opgedaan met zowel staats- als bedrijfsobligaties. In 2008 heeft Bezalel het Jupiter Strategic Bond Fund opgericht met een uitzonderlijk breed beleggingsmandaat uitsluitend toegankelijk voor Britse investeerders. Het in mei 2012 opgerichte Jupiter Dynamic Bond Fund heeft dezelfde strategie en is beschikbaar voor Europese investeerders.

Aanvang investering

Het fonds van Ariel Bezalel maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Juni 2013

Vestigingsplaats

Londen, Engeland

Fonds en performance

Jupiter Dynamic Bond is een defensief beleggingsfonds met een zogenaamde ‘go anywhere’ strategie binnen de wereldwijde obligatiebeleggingen. Denk hierbij aan staatsobligaties, bedrijfsobligaties met verschillende kredietratings, converteerbare obligaties, winstdelende obligaties etcetera. Bezalel combineert een macro-economische top-down benadering met individuele bottom-up analyses. Daarbij is tenminste 80% van het investeringskapitaal afgedekt voor valutaschommelingen. Beleggingsresultaten als gevolg van ingenomen valutaposities hebben binnen de fondsstrategie niet de prioriteit. De outperformance moet gerealiseeerd worden door de variabiliteit in looptijden en keuzevrijheid voor specifieke obligatiecategorieën en individuele titels. 

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: RBS (Luxembourg) S.A., Hesperange, Luxembourg
  • Fondsbeheerder: Jupiter Asset Management Limited, London, UK (registration nr. regulator 141274)
  • Toezichthouder fondsbeheerder: Financial Conduct Authority (English FCA)
  • Fondsstructuur: SICAV domiciled in Luxembourg. Authorised by Commission de Surveillance du Secteur (Luxembourg CSSF)
  • Controlerend accountant: Ernst & Young S.A., Munsbach, Luxembourg (registration nr. regulator 42)
  • Bewaarbedrijf: HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg, Luxembourg. Luxembourg CSSF refers to own database of supervised entities.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings